Cometas por el cielo (превод на хебрејски)

Реклама
превод на хебрејскихебрејски
A A

כוכבי שביט מהשמים

הישאר/י בשחר הקר הזה
הישאר/י עד שאור השחר
יראה את ליבי
מסובך בחוט התיל של קולך
שעקר את נשמתי
_______________
הישאר/י איתי והאנחה שלי תהיה
העד היחיד שיתלבש באופן חגיגי
הישאר/י איתי בלילה התהומי הזה
בגלל שרק את/ה,את/ה יכול/ה להראות לי
________________________________
להעיף כוכבי שביט בשמים
כמו השמש,כמו הים
_________________
הישאר/י
ונפשיט את הספקות שלנו אחת ולתמיד
תמיד היינו שני ירחים
__________________
הישאר/י איתי והאנחה שלי תהיה
העד היחיד שיתלבש באופן חגיגי
הישאר/י איתי בלילה התהומי הזה
בגלל שרק את/ה,את/ה יכול להראות לי
________________________________
להעיף כוכבי שביט בשמים
כמו השמש,כמו הים
________________
לרשום את שמי על הקרקע
כמו השמש,כמו הים
________________
וכמה קטנים ייראו לנו
אלה שלא עפו מעולם
נהפך/ת לרוח
אסע בשקט
ורק את/ה תישמע אותי צועק/ת
_________________________
אנחנו יכולים להעיף כוכבי שביט בשמים
כמו השמש,כמו הים
_________________
לרשום את שמי על הקרקע
כמו השמש,כמו הים
_________________
אוווווו,אוווווו
כמו השמש,כמו הים...
 
Поставио/ла: yohay byohay b У: Понедељак, 18/06/2012 - 14:06
шпанскишпански

Cometas por el cielo

Коментари