Lilit Hovhannisyan - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
Armenian Girl (Հայկական Ախծիկ)енглескируски
Avirel Es (Ավիրէլ Էս)јерменскигрчки
енглески
руски
транскрипција
Balkan Song (Բալկանի Յերկ)јерменскиазерски
енглески
руски
транскрипција #1 #2
De El MI (Դե էլ Մի)јерменскиенглески
руски
транскрипција
Gnchu (Գնչու)јерменскиенглески #1 #2
руски
транскрипција
Im Bajhin Sere (Իմ Բաժին Ւերը)јерменскиенглески #1 #2
транскрипција #1 #2
Im Srtin Asa (Իմ Սրտին Ասա)јерменскигрчки
енглески #1 #2
руски
транскрипција
турски
Inchu Em Kez Sirum (Ինչու Եմ Կեզ Սիրում)јерменскиенглески
транскрипција
Indz Chspanes (Ինձ չսպանես)јерменскигрчки
енглески
руски
транскрипција
Kez Mi Or Toghetsi (Քեզ մի որ թողեցի)јерменскиенглески
транскрипција
Qami (Կամի)јерменскиенглески
руски
транскрипција
Requiem (Րեկվիեմ)јерменскиенглески
транскрипција
француски
Shatakhos andzrev (Շատախոս անձրև)јерменскиенглески
транскрипција
Te Axchik Lineir (Թե աղջիկ լինեիր)јерменски
Թե աղջիկ լինեիր
енглески
транскрипција
Yeres Chteqes (Յերես Ճտեկես)јерменскиенглески
транскрипција
руски
Yes Em Horinel (Ես եմ հորինել)јерменскиарапски
грчки
енглески
руски
транскрипција
Коментари
Jewish.princess07    Среда, 12/06/2013 - 10:33

Hi hun can you please translate Lilit Hovhannisyan - Qez mi or toxeci
thank you Regular smile

TheProteanGirl    Понедељак, 23/04/2018 - 06:44

For the last 2 can someone correct them and put it like this:

Yes Em Horinel (Ես եմ հորինել)

and

Te Axchik Lineir (Թե աղջիկ լինեիր)

TheProteanGirl    Четвртак, 26/04/2018 - 06:44

Enjovher? Do you mind changing the titles in my previous comment? I don't know if you saw that thank you

Enjovher    Четвртак, 26/04/2018 - 07:07

I'd overlooked it. Sorry.
All done!

TheProteanGirl    Недеља, 20/05/2018 - 04:06

Can someone add folk to the list of genres for lilit