Adam Lambert - Cuckoo (превод на персијски)

превод на персијски

دیوونه از قفس پرید

Верзије: #1#2
احساس می کنم با یک مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می کنم
انگار دارم کنترلمو از دست می دم.
...اونا می گن واسه خودم هم خطر دارم
قطار دیوونگی آماده ی حرکته
 
یه جور رفتار کن انگار نه انگار مشکلی پیش اومده
تو حق داری تو زندگیت بالا و پایین داشته باشی
حتی با شوک الکتریکی هم تمومش نمی کنم
چون اول و آخرش امشب شهر مال ما میشه
می خوام بزارم مخم آکبند بمونه مثه خل و چلا
از هر چی مرزه رد شم
پشت سرم هم نگاه نکنم
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
من دیگه مفصلامو حرکت نمی دم
آمادم که برم
فقط وسایلتو جمع کن
قطار دیوونگی آماده ی حرکته
 
یه جور رفتار کن انگار نه انگار مشکلی پیش اومده
تو حق داری تو زندگیت بالا و پایین داشته باشی
حتی با شوک الکتریکی هم تمومش نمی کنم
چون اول و آخرش امشب شهر مال ما میشه
می خوام بزارم مخم آکبند بمونه مثه خل و چلا
از هر چی مرزه رد شم
پشت سرم هم نگاه نکنم
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
 
این لباس طبیعی بودن رو از تنت خارج کن.( تظاهر بسه)
این لباس طبیعی بودن رو از تنت خارج کن.( تظاهر بسه)
 
از مرزها رد شو
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
پارتی تا بندازنمون بیرون
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
 
Поставио/ла: Mahtab_Persian У: Недеља, 08/04/2012 - 19:53
енглески

Cuckoo

Adam Lambert: Top 3
Idioms from "Cuckoo"
See also
Коментари