Dilberim (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

دلبرم(عشقم)

Верзије: #1#2
مرا نگه دار، من خودم را برای تو قربانی کردم
عاشق منم، این روح را به خاطر او قربانی کرده ام
عشق من ، همه چیز من ، خوشبختی من که تاج و تختی را در قلب من ایجاد کردی
 
عاشق هستند برای رضایت عشق
حضور من برای بودن توست
تلاش من بی فایده ست ، درد های من پایان نداره
این درد از بین نمی ره
 
نه من برآورده می شوم، نه من از تو خوشحال می شوم
من رو بزن
این چشم ها، این ابروها، چرا آنها وجود دارد؟
تسلیمم کن
فریاد ها ، شکایت ها ، من را اسیر می کنند
عشق من ، همه چیزم
خوشبختی من که تاج و تختی را در قلب من ایجاد کردی
 
Поставио/ла: sahar khandelsahar khandel У: Четвртак, 20/07/2017 - 14:48
турскитурски

Dilberim

Collections with "Dilberim"
İlyas Yalçıntaş: Top 3
Коментари