Duymak istiyorum (превод на персијски)

Advertisements
превод на персијски

می خوام بشنوم

اشک های من پر از رویاهای بی رنگه
همه دردهای عشق من در قلب منه
 
همه این خاطرات دردناک منو رها نمی کنند
خودم رو به خودم پس بده لطفا، منو پشت سر خودت نکشون
 
می خوام احساس کنم
می خوام روحت رو درون قلبم احساس کنم
 
می خوام ببینم
می خوام چشمانت رو در چشمانم ببینم
 
منو اذیت نکن، منو رها نکن
خودمو بهت تقدیم می کنم، نابودش نکن
 
ساکت نشو، چیزی بگو
خودتو در تاریکی گم نکن
 
اگه می تونم قلبت رو احساس کنم، اگه می تونم روحت رو بخونم
فریاد های خاموش تو، گریه های شدید تو
 
می خوام همه جیغ هایت رو احساس کنم
می خوام که نزدیک تو باشم و با تو بمیرم
 
Поставио/ла: Ethree У: Недеља, 08/04/2012 - 22:28
турски

Duymak istiyorum

Коментари