El amor (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

عشق

Верзије: #1#2
عشق
کلماتی نیست که به طور تصادفی گفته میشه
در یک لحظه و بدون فکر کردن
چیزهاییه که بدون حرف زدن احساس میشه
با لبخند زدن، با در آغوش کشیدن
 
عشق
عشق
 
عشق
گاهی اوقات هرگز نمیرسه چون میره بدون اینکه خبر بده
دنبال کسی میگرده که عشق بورزه
بعضی اوقات می رسه اما دیر می رسه
چون قبلا کس دیگه ای جاشو گرفته بوده
 
عشق
عشق
 
عشق
نه حد و مرز میشناسه نه فاصله و نه جا
سن نداره، هر لحظه میتونه برسه
بین مردم گم شده یا در یک آواز زمزمه شده
در یک خنده، در یک گریه
 
عشق
عشق
 
عشق
یعنی بخشیدن بدون ملامت کردن، بدون فراموش کردن
برای شروعی دوباره
یعنی چیزی نگفتن و در سکوت قدم زدن
یعنی فداکاری کردن بدون چشمداشت
 
عشق
عشق
 
Поставио/ла: hossein64hossein64 У: Петак, 13/05/2016 - 10:12
Извор превода:
шпанскишпански

El amor

Коментари