Реклама

Émilie Simon - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
Aliciaфранцускиvideo
The Flower Book
енглески
италијански
руски
шпански
All Is Whiteенглескиvideo
La Marche de l'empereur
руски
француски
Annie францускиvideo
Végétal
енглески
руски
шпански
Au lever du soirфранцускиvideo
Végétal (Super jewel box bonus CD)
енглески
руски
Ballad of the big machineенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
Bel Amourфранцускиvideo
Franky Knight
грчки
енглески
кинески
руски
турски
шпански
Blue Lightенглескиvideo
Émilie Simon
руски
француски
Can You Keep a Secretенглескиvideo
The Big Machine (iTunes store bonus)
Chanson de toileфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески #1 #2
руски
турски
шпански
Chinatownенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
Closerенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
Dame de lotusфранцускиvideo
The Flower Book
енглески
руски
Dernier Litфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески
руски
фински
Des larmesфранцускиvideo
Mue
енглески
шпански
Désertфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески #1 #2 #3
италијански
немачки
руски
турски #1 #2
фински
шпански
Desert (English Version)енглескиvideoфранцуски
Dreamlandенглескиvideoруски
En cendresфранцускиvideo
Végétal
енглески
руски
фински
Femme fataleенглескиvideo
Émilie Simon (Re-issue bonus track)
Ferrailleфранцускиvideo
Végétal (Bonus, édition japonaise)
енглески
руски
Fleur de saisonфранцускиvideo
Végétal
енглески
персијски
руски
шпански
Flowersенглескиvideo
Émilie Simon
пољски
руски
француски
Fools Like Usфранцускиvideoенглески
руски
Footprints in the Snowенглескиvideo
La Marche de l'Empereur
руски
француски
Graines d'étoilesфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески
руски
Holy pool of memoriesенглескиvideo
Franky Knight
Ice Girlенглескиvideo
La Marche de l'Empereur
руски
француски
Il pleutфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески
фински
In the Lakeенглескиvideo
Végétal
руски
Jetaimejetaimejetaimeфранцускиvideoенглески
Le Vieil Amantфранцускиvideo
Végétal
енглески #1 #2
руски
Les amoureux de minuitфранцускиvideo
Mue
енглески
шпански
Les étoiles de Parisфранцускиvideo
Mue
енглески
шпански
Liseфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески
Madeleineфранцуски
Végétal (Opendisc extra)
енглески
Menteurфранцускиvideo
Mue
енглески
пољски
шпански
Mon chevalierенглески, францускиvideo
Franky Knight
енглески
руски
француски
шпански
My Old Friendенглескиvideo
Végétal
руски
Never Fall In Loveенглескиvideo
Végétal
руски
француски
Nothing to do with youенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
Opiumфранцускиvideo
Végétal
енглески
руски
фински
Papillonфранцускиvideo
Végétal (Bonus, édition japonaise)
енглески
руски
Paris j'ai pris perpèteфранцускиvideo
Mue
енглески
руски
шпански
Perdue dans tes brasфранцускиvideoенглески
немачки
руски
Quand vient le jourфранцускиvideo
Mue (2014)
енглески
руски
Rainbowенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
Rocket to the moonенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
Rose hybride de théфранцускиvideo
Végétal
енглески
руски
шпански
Secretфранцускиvideoенглески
шпански
Soleneфранцускиvideo
Émilie Simon (Japanese edition bonus track)
енглески
руски
Something Moreенглескиvideo
Franky Knight
руски
француски
шпански
Song of the Seaенглескиvideo
La Marche de l'Empereur
руски
француски
Song of the Stormенглескиvideo
La Marche de l'Empereur
руски
француски
Sous les étoilesфранцускиvideo
Franky Knight
енглески
фински
шпански
Space Oddityенглескиvideo
Bowie Mania
Sweet Blossomенглескиvideo
Végétal
руски
Swimmingенглескиvideo
Végétal
руски
The cycleенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
The devil at my doorенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
The Frozen Worldенглескиvideo
La Marche de l'Empereur
руски
француски
хебрејски
The way I see youенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
шпански
This is you worldенглескиvideo
The big machine (2009)
руски
To The Dancers In The Rainенглескиvideo
Émilie Simon
руски
француски
To The Dancers on the Iceенглескиvideo
La Marche de l'Empereur
руски
француски
Un Instantфранцускиvideo
Mue (iTunes store bonus)
енглески
Vu d'iciфранцускиvideo
Émilie Simon
енглески
руски
фински
Walking With Youенглескиvideo
Franky Knight
француски
шпански
Коментари