Enjoy The Silence (превод на персијски)

превод на персијскиперсијски
A A

از سکوت لذت ببر

واژه ها با بیدادگری
سکوت را می شکنند
به زور هجوم می آورند
به دنیای کوچک من
برایم دردناک است
درونم را می شکافد
درک نمی کنی؟
یار عزیز من
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
عهد و پیمانها بسته میشوند
تا روزی شکسته می شوند
احساسات غیر قابل تحملند
کلمات پیش پا افتاده
لذت ها باقی می مانند
همچنان که دردها
واژه ها بی معنی اند
و فراموش شدنی
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
Хвала!
thanked 2 times
Поставио/ла: 2laghe2laghe У: Субота, 16/10/2021 - 11:53
Извор превода:
https://lyricstranslate.com/fa/enjoy-silence-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B1.html
енглески
енглески
енглески

Enjoy The Silence

Trevor Something: Top 3
Коментари
Read about music throughout history