Реклама

Faye Wong - текстови

Faye Wong
ТекстовиПреводиЗахтеви
Eyes On Meенглескиvideo
Final Fantasy VIII (2007)
кинески
不留 (bù liú)кинескиvideo
To Love (2003)
транскрипција
грчки
енглески
传奇 (Chuán qí)кинескиvideoенглески #1 #2 #3
пољски
你喜欢不如我喜欢 (Nǐ xǐ huān bù rú wǒ xǐ huān)кинескиvideo
寓言
транскрипција
енглески
你在我心中 (Nǐ zài wǒ xīn zhōng)кинескиvideo
但願人長久
транскрипција
енглески
немачки
你快樂 (所以我快樂) (nǐ kuàilè suǒyǐ wǒ kuàilè)кинескиvideo транскрипција #1 #2
енглески
руски
催眠 (Cuī mián)кинескиvideoенглески
再見螢火蟲 (Zài jiàn yíng huǒ chóng)кинескиvideoенглески
冷戰 (Laang Zin)Chinese (Cantonese)videoенглески
匆匆那年 (Cōng cōng nà nián)кинескиvideo
《匆匆那年》(2015)
енглески
индонежански
руски
因為愛情 (Yīn wèi ài qíng)кинескиvideo
Eason Chan 《Stranger Under My Skin》 (2011)
транскрипција
енглески
夢中人 (Mung jung yan)Chinese (Cantonese)video транскрипција
енглески #1 #2
шпански
夢遊 (Mung Jau)Chinese (Cantonese)video
胡思亂想
транскрипција
енглески
容易受傷的女人 (Róng yì shòu shāng de nǚ rén)кинескиvideo
100,000 Whys
транскрипција
енглески
容易受傷的女人 (Yung yik sau seung dik neui yan)Chinese (Cantonese)videoенглески #1 #2
寒武紀 (Han Wu Ji)кинески
寓言
寒武記 (hán wǔ jì)кинескиvideoенглески
当时的月亮 (Dāng shí de yuè liàng)кинескиvideo
只爱陌生人
транскрипција
енглески
彼岸花 (Bi An Hua)кинески
寓言
悶 (mèn)кинескиvideo транскрипција
енглески
кинески
愛與痛的邊緣 (Oi yu tung dik bin yun)Chinese (Cantonese)video транскрипција
енглески #1 #2
我愿意 (Wǒ yuàn yì)кинескиvideo
《迷》(1994)
арапски
енглески
我爱你 (Wǒ ài nǐ)кинескиvideo транскрипција
енглески
执迷不悔 (Jap mai bat fui)Chinese (Cantonese)video транскрипција
енглески
执迷不悔 (Zhí mí bù huǐ)кинескиvideoенглески
新房客 (Xin Fang Ke)кинески
寓言
暗湧 (Am Yung)Chinese (Cantonese)videoенглески
曖昧 (Oi mui)Chinese (Cantonese)videoенглески
棋子 (Qí zǐ)кинескиvideoенглески #1 #2
歲月 (Suì yuè)кинескиvideo
2018年电影 《如影随心》
енглески
流年 (Liú nián)кинескиvideo транскрипција
енглески #1 #2 #3
浮躁 (Fú zào)кинескиvideoенглески
清風徐來 (Qīng fēng xú lái)кинескиvideo
電影《港囧》主題曲 (2015)
白痴 (báichī)кинескиvideoенглески
百年孤寂 (bǎinián gūjì)кинескиvideo транскрипција
енглески
矜持 (Jīn chí)кинескиvideoенглески
笑忘書 (Xiào wàng shū)кинескиvideoенглески
約定 (Yeuk ding)Chinese (Cantonese)video транскрипција
енглески
給自己的情書 (Kap ji gei dik ching syu)Chinese (Cantonese)videoенглески #1 #2
美错 (Měi cuò)кинескиvideo
将爱
енглески
致青春 (Zhì qīng chūn)кинескиvideo
《致青春》(2013)
енглески
руски
藍色時分 (Laam Sik Si Fan)Chinese (Cantonese)
胡思亂想
енглески
邮差 (Yau cha)Chinese (Cantonese)video
只爱陌生人
енглески
開到荼蘼 (kāi dào tú mí)кинескиvideo транскрипција
енглески
阿修罗 (A Xiu Luo)кинески
寓言
陽寶 (Yáng bǎo)кинескиvideo
To Love (2003)
енглески
香奈儿 (Xiang Nai Er)кинески
寓言
Коментари