2 posts / 0 new
Novice
Датум придружења: 10.01.2010

Riket er snøbelagt vinterfjell,
Palasset er hugget i is.
Dronningen svøpes i isbjørnfell,
vinden er stille bris.

På Dronningens bleke kinn danser tårer
i frykt av at sol skal smile.
Ved enhver av de illsinte, drepende vårer
vil Dronningens land, beboere tine.

Dronningens trone,
krystall på krystall.
Et land bygd av kulde
på Kviteheims-hall.

Palasset vil smelte, riket dør.
En isdronning ser sitt verk forsvinne,
folket av Kviteheim går hen og tør.
Atter en vinter ser hun svinne.

Dronningens trone er kulderøyk.
Nattefrost går for året.
Borte er frossen snølett føyk,
borte er snøen i håret.

Dronningen kryper sammen på fellen,
alene forlatt på gråsvart bakke.
I vente på kvelden bak senhøstkvelden
bøyer hun sårt en blinkende nakke.

Dronningen eldes i sommerhalvåret,
bleke kinn blir gustne og grå.
Sølvfargen blir til tare i håret.
Hun skrumpes, farges, dager skal gå.

Dronningen føler at tiden er omme,
ber at en frostnatt snart vil komme.

Thanks

Датум придружења: 17.07.2010

You want it in english ?
Well its Norwegian.

The realm is a snowcovered wintermountain
The Palace is carved from ice
The queen is covered in polar bear cast
The wind is a silent brezz

On The Queen's pale cheek tears are dancing
In fear of the Sun will smile
By any of the evil, killing beams
The queens land will resident the mountain peeks

The Queen's throne
Crystal on crystal
A land built by cold
on Kviteheims-hall

The Palace will melt, the Realm dies
An ice Queen sees their work disappear
The people of Kviteheim goes and defrosts
Another winter she sees passing

The Queen's throne is cold smoke
Nightfrost goes for the year
Gone are frozen snowlight wind
Gone are the snow in the hair

Queen climb together on the trap
Alone abandoned on gray-black ground
In wait for the evening behind late autumn evening
She bows a delicate blinking neck

The Queen ages during the summer
pale cheeks turns ugly and grey
Silver color becomes seaweed in hair
She shrinks, is colured, days will pass

Queen feels that the time has ended
Pray that a frosty night soon to come

Regards The Dane

Add new comment