Gdy cię nie ma... (превод на енглески)

пољски
пољски
A A

Gdy cię nie ma...

Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
 
Kocham Cię zrozum to dla tych słabszych jesteś zło
A dla mnie wszystkim ciebie ma nawet gdy ważysz gram
To i tak nie jest źle na dzień dobry wciągam cie
Razem zarywamy noce gdy cię nie ma to się pocę
I nachodzą zimne dreszcze szepczesz mi jeszcze jeszcze
Jeszcze więcej jeszcze dosyp długie linie proszę posyp
I ostatni grosz wydaje niech się moja psycha naje
Jesteś droga w utrzymaniu ale fantastyczna w braniu
 
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
 
Będę z Tobą aż po grób gdy nos boli biorę w dziób
Odwiedzam klub złamanych serc prze ćpany już nie jeden merc
No i co? Odpływam już ostra jest niczym nóż
Gorzka niczym czekolada o niej to się ciągle gada
Albo dobrze albo źle lecz to już nie obchodzi mnie
Ciebie chce! I tylko Ciebie nawet gdy leże na glebie
Wielu tego nie rozumie ile to już kasy w sumie
Ile to już dni i lat? Ile bólu i ile strat
 
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
 
Są dni gdy chcę zwiać nie chce dłużej już w tym trwać
Ale psycha nie pozwala i kolejny gram zniewala
Pól nie działa biorę trzy już nie pamiętam co to sny
Nie pamiętam już za wiele gdzie są moi przyjaciele
Gdzie rodzina? Odwróceni? Nie chcą znać syna po chemii
Nie chcą znać! Brzydzą się Panie Boże zabierz mnie
Męczę się już nie wyrabiam ciągle tylko przykrość sprawia
Bez powodu byle komu powieszę się u siebie w domu
 
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
Gdy Cię nie ma to wariuje przy Tobie to się czuje jak Bóg
Tylko Ty mi dajesz moc i nie przespaną noc no chodź
 
Поставио/ла: Vol3Vol3 У: Недеља, 13/06/2021 - 09:01
превод на енглескиенглески
Align paragraphs

When you are gone...

When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
 
I love you, understand that for the weaker you are evil
And for me, all of you have to play even when you weigh
It's not bad anyway, I pull you in
We'll spend the nights together when you're away, so I'm sweating
And there are cold shivers you whisper to me yet more
Sprinkle even more with long lines, please sprinkle
And let the last penny be my psyche
You are expensive to maintain but fantastic to take
 
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
 
I will be with you to the grave when my nose hurts in my beak
I visit the club of the broken hearts, drunk on more than one time
So what? I'm drifting away, sharp like a knife
Bitter as chocolate, you talk about it all the time
Either good or bad but I don't care anymore
I want you! And only you, even when it lies on the ground
Many do not understand how much money is in total
How many days and years has it been? How much pain and how much loss
 
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
 
There are days when I want to run away I don't want to stay in it anymore
But the psyche does not allow and the next game enslaves
The fields are not working I take three I don't remember what dreams are
I don't remember much where my friends are
Where's the family? Inverted? They don't want to know their son after chemistry
They don't want to know! They disgust God, take me away
I get tired, I don't do it anymore, it only hurts me
No reason, just about anyone I can hang on to at home
 
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
When you are away, it goes crazy with you, I feel like a God
Only you give me power and come on with a sleepless night
 
Хвала!
Поставио/ла: Vol3Vol3 У: Недеља, 13/06/2021 - 09:09
Коментари
Read about music throughout history