Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Станите уз Украјину!
Објави
Величина фонта
Превод
Swap languages

תשאלי

את חסרה אבל בשבילי את כאן
הזמן לא מסוגל למחוק אותך
ואל תשאלי כדי לדעת אם הרחק ממך אני חי
את עזבת ואני לא חייתי ,אפילו לא לדקה
את חסרה אבל בשבילי את כאן
עוד קצת ככה ואני נוגע בך
וגם אם הדמות שלך גורמת למחשבותיי לדמם
אני אלחש לך את ה"אני אוהב אותך" הכי מתוק
 
אל תשאלי אם אני עדיין חי
הלב לא פועם בגוף
החיים שלי הם כמו עיר ריקה
לילות של שיכרות ושממה
כל פעם שיורד הלילה
את מביטה בי דרך המראה
את מפסידה ואני מתפזר
כמה שאני אוהב אותך אל תשאלי
 
תשאלי את שתי ידייך ,תשאלי
לאיזה חיבוק אני מתגעגע ואין לי חיים?
תשאלי את האורות הכבויים שלי
איך אני אעבור את הלילה עד למחרת בבוקר?
תשאלי את הנשימה שלך,מי זו שהשאירה אותי בלילות
ללא אוויר לנשימה?
תשאלי את האורות הכבויים שלי ,מי זו שלקחה לי את השמש
והכל נהיה אבוד?
 
את חסרה אבל בשבילי את כאן
בכל דבר יש משהו ממך
ובטירוף הבלתי נתפס שלי
אני לוחש לך שלא אחליף אותך באף אחת
 
אל תשאלי אם אני עדיין חי
הלב לא פועם בגוף
החיים שלי הם כמו עיר ריקה
לילות של שיכרות ושממה
כל פעם שיורד הלילה
את מביטה בי דרך המראה
את מפסידה ואני מתפזר
כמה שאני אוהב אותך אל תשאלי
 
תשאלי את שתי ידייך ,תשאלי
לאיזה חיבוק אני מתגעגע ואין לי חיים?
תשאלי את האורות הכבויים שלי
איך אני אעבור את הלילה עד למחרת בבוקר?
תשאלי את הנשימה שלך,מי זו שהשאירה אותי בלילות
ללא אוויר לנשימה?
תשאלי את האורות הכבויים שלי ,מי זו שלקחה לי את השמש
והכל נהיה אבוד?
 
תשאלי את האורות הכבויים שלי ,מי זו שלקחה לי את השמש
והכל נהיה אבוד?
 
Оригинални текстови

Ρώτα

Кликните да видите оригиналне текстове (грчки)

Коментари