Go Gentle (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

آهسته برو

تو قراره با آدمهای غریبه ملاقات کنی
به باغ وحش خوش اومدی
نا امیدی های تلخ
به جز یکی یا دوتاشون
بعضی از اونها عصبانی اند
بعضی هاشون بدجنس اند
بیشترشون پیچیده اند
تعداد کمی از اونها پاک هستند
 
وقتی که به دیسکو میری و با مردهای جوون می رقصی
فقط ساده بگیرش
مجبور نیستی که ببوسیشون
 
وقتتو با احمق هایی که فکر می کنن قهرمانن، تلف نکن
اونها بهت خیانت می کنن
آدمهای عجیبی که سعی میکنن همراه ما باشن
 
برای همه روزها و شب هات
من اونجا خواهم بود
من اونجا خواهم بود، آره هستم
تو زندگیت آروم حرکت کن
اگه منو بخوای، من اونجا خواهم بود
وقتی بهم احتیاج داشته باشی، برای تو اونجا خواهم بود
 
سعی نکن کاری کنی تا دوستت داشته باشن
هر تماسی رو جواب نده
عزیزم، بزرگ باش
بذار دنیا در مقابلت کوچک باشه
بعضی هاشون قاتل اند
بعضی ها به روی خودشون نمیارن
اگه اونا سعی کردن تو رو اذیت کنن
بذار بابات بدونه
 
وقتی که میری تا قلبت رو بهشون بدی، مطمئن شو که لیاقتش رو دارن
اگه به دستش نیاوردن
به جستجو ادامه بده، ارزشش رو داره
 
برای همه روزها و شب هات
من اونجا خواهم بود
من اونجا خواهم بود، آره هستم
تو زندگیت آروم حرکت کن
اگه منو بخوای، من اونجا خواهم بود
وقتی بهم احتیاج داشته باشی، برای تو اونجا خواهم بود
 
آروم به سمت نور برو
من اونجا خواهم بود
من اونجا خواهم بود، آره هستم
اگه همه روزهات، به شب و تاریکی تبدیل شدن
هروقت منو بخوای، من اونجا خواهم بود
اسممو بگو و من برای تو اونجا خواهم بود
 
Поставио/ла: Adrina_MullerAdrina_Muller У: Среда, 23/10/2013 - 15:43
енглескиенглески

Go Gentle

Коментари