Cibelle - Green Grass (превод на персијски)

превод на персијски

چمن سبز

اکنون سرت را کجا می گذاری؟
پیش از این بر قلب من می گذاشتی
 
اکنون زمینی را که بر من گسترده شده،از آن خود کن
بر چمن سبز دراز بکش
و به یاد آور زمانی را که عاشقم بودی
 
نزدیکتر بیا،خجالت نکش
در زیر آسمان بارانی بمان
طلوع ماه نزدیک است
و به من بیاندیش همانند قطاری که ترا با خود می برد
 
خارها و خاربنه ها را نابود کن
چراکه اکنون از من حبابی باقیست
حبابی غوطه ور در تو
 
در زیر سایه من بمان
اکنون همه چیز از من ساخته شده است
بادنما خواهد گفت
که امروز بوی باران می آید
و خدا به ستارگان اشاره کرد
و آنان را به تلاطم انداخت
 
پرندگانِ شکوفه ها
شما را هرگز از من رهایی نخواهد بود
چراکه خدا از من درختی خواهد ساخت
با من خداحافظی نکنید
آسمان را برایم شرح دهید
و چنانچه آسمان ببارد
کلمات من،پرندگان گل آلود را از هوا می گیرد
 
اکنون سرت را کجا می گذاری؟
پیش از این بر قلب من می گذاشتی
 
اکنون زمینی را که بر من گسترده شده،از آن خود کن
بر چمن سبز دراز بکش
و به یاد آور زمانی را که عاشقم بودی
 
Поставио/ла: saharhekmat У: Четвртак, 17/05/2012 - 09:35
Added in reply to request by afsoon
енглески

Green Grass

Више превода за "Green Grass"
персијскиsaharhekmat
Молимо, помозите овом преводу: "Green Grass"
See also
Коментари