• Hazbin Hotel (OST)

    Loser, Baby

    превод на бугарски

Објави
Font Size
енглески
Оригинални текстови

Loser, Baby

[Husk, Angel Dust]
So things look bad, and your back's against the wall
Your whole existence seems fuckin' hopeless
You're feelin' filthy as a dive bar bathroom stall
Can't face the world sober and dopeless
You've lost your way, you think your life is wrecked
Well, let me just say you're correct
(Wait, what?)
 
You're a loser, baby
A loser, goddamn baby
You're a fucked-up little whiny bitch
(Hey!)
You're a loser, just like me
(Thanks, asshole)
You're a screws-loose boozer
An only one-star reviews-er
You're a power-bottom at rock bottom
But you got company
(This supposed to make me feel better?)
 
There was a time I thought that no one could relate
To the gruesome ways in which I'm damaged
But lettin' walls down, it can sometimes set you straight!
We're all livin' in the same shit sandwich
 
[Angel Dust]
I sold my soul to a psychopathic freak
 
[Husk]
Haha! And you think that makes you unique?
Get outta here, man!
We're both losers, baby
We're losers, it's okay to be a
 
[Angel Dust]
Coked-up, dick-suckin' ho?
 
[Husk]
Baby, that's fine by me
 
[Angel Dust and Husk]
I'm a loser, honey
A schmoozer and a dummy
But at least I know I'm not alone
You're a loser
Just like me!
 
I got an appetite for gamblin'
I got an appetite for samplin' every drug and sex toy I can find
Go ahead baby, sing that song, come on!
I got no holes left to deflower
I sold my soul to save my power
Now I'm on that demon's leash
I'm trapped and it gets worse with every hour
 
You're a loser, baby
A loser, but just maybe if we
Eat shit together, things will end up differently
It's time to lose your self-loathin'
Excuse yourself, let hope in, baby
Play your card, be who you are
A loser, just like me
 
бугарски
Превод

Загубеняк, скъпи

Нещата изглеждат зле и си приклещен към стената
Цялото ти съществуване изглежда безнадеждно
Чувстваш се мръсен като тоалетна в бар
Не можеш да посрещнеш света трезвен
Загубил си своя път, мислиш, че животът ти е разрушен
Е, позволи ми да кажа, че си прав
(Чакай, какво?)
 
Ти си загубеняк, скъпи
Загубеняк, голям си ревльо
Ти си прецакана мрънкаща кучка
(Хей!)
Ти си загубеняк също като мен
(Благодаря, задник такъв)
Ти си луд пияница
Отзив с една звезда
Ти си power bottom паднал на дъното
Но си имаш компания
(Трябва ли да ме накара да се чувствам по-добре?)
 
Имаше време, когато смятах, че никой друг не е изпитвал
Ужасяващите начини, по които съм страдал
Но да си свалиш гарда понякога те освобождава
Всички живеем на същия шибан свят
 
Продадох душата си на психопатичен изрод
 
Хаха! И си мислиш, че това те прави уникален?
Я бягай
И двамата сме загубеняци, скъпи
Загубеняци сме, няма лошо да си
 
Другирана проститутка?
 
Скъпи, нямам проблем с това
 
Аз съм загубеняк, скъпи
Клюкар и глупак
Но поне знам, че не съм сам
Ти си загубеняк също като мен
 
Имам вкус към залагането
Имам вкус към опитването на всеки наркотик или секс играчка, която намеря
Давай, скъпи, изпей тази песен!
Нямам останали дупки за дефлориране
Продадох душата си, за да опазя силата си
Сега съм на каишката на онзи демон
Затворник съм и става все по-лошо всеки ден
 
Ти си загубеняк, скъпи
Загубеняк, но може би ако ние
Страдаме заедно, нещата ще се променят
Време е да спреш самоомразата
Прости си, дай път на надеждата
Изиграй картата си, бъди който си
Загубеняк също като мен
 
Коментари