بلا لف ودوران

Поставио/ла: GameelGamal У: Субота, 04/12/2021 - 09:30

Idiomatic translations of "بلا لف ودوران"

енглески
without mincing words
Објашњења:
италијански
Non ho peli sulla lingua
Објашњења:
француски
Sans mâcher ses mots.

Meanings of "بلا لف ودوران"

арапски

من غير كذب او تحايل

објасио/ла GameelGamalGameelGamal , Субота, 04/12/2021 - 09:30
Explained by GameelGamalGameelGamal

"بلا لف ودوران" in lyrics

Apo & the Apostles - هوبا ليلى

هوبا ليلى, هاي الليلة
انا مش مربوط الليلة
هوبا ليلى, هاي الليلة
انتي مش مربوطة الليلة