Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Поставио/ла: tofubu У: Понедељак, 29/03/2021 - 17:36

Idiomatic translations of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

вијетнамски
Cái nết đánh chết cái đẹp
Објашњења:
јапански

Meanings of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

вијетнамски

Hãy coi trọng phẩm giá, đạo đức bên trong của con người hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng

објасио/ла tofubutofubu , Понедељак, 29/03/2021 - 17:36
Explained by tofubutofubu