If I Were a Boy (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

اگر من یک پسر بودم

Верзије: #1#2
اگر من پسر بودم
اگر حتی برای یک روز پسر بودم
صبح ها از خواب برمی خواستم
و سریع لباسم رو پوشیده و بیرون می رفتم
با سایر پسرها آبجو می خوردم و
دنبال دخترها راه می افتادم
هرکسی را می خواستم می زدم
و هیچوقتم بخاطرش بازخواست نمی شدم چرا که آنها
به رویم اسلحه کشیده بودند
 
اگر پسر بودم
فکر کنم می تونستم بفهمم که
عاشق یک دختر بودن ، چه احساسی دارد
قسم می خورم که مرد بهتری می شدم
من به حرفهای او(دختره) گوش می دادم
چون می دونم از دست دادن کسی که
با تمام وجودت او را می خواهی، چه قدر دردناک است
چون آن فرد را برای همیشه و برای تمام عمر می خواهی
و وقتی از دستش می دهی همه زندگی ات و هر چه داردی نابود می گردد
 
اگر پسر بودم
موبایلم را خاموش می کردم
و به همه می گفتم که رابطه مون تمام شده
و آنها هم فکر می کردند که تنها می خوابم
همیشه خودم را جلو می انداختم و
دستور می دادم
چون می دونم چگونه او(زنم) باوفا باقی خواهد ماند
و منتظرم می ماند تا به خانه بیایم ، تا به خانه بیایم
 
اگر پسر بودم
فکر کنم می تونستم بفهمم که
عاشق یک دختر بودن ، چه احساسی دارد
قسم می خورم که مرد بهتری می شدم
من به حرفهای او(دختره) گوش می دادم
چون می دونم از دست دادن کسی که
با تمام وجودت او را می خواهی، چه قدر دردناک است
چون آن فرد را برای همیشه و برای تمام عمر می خواهی
و وقتی از دستش می دهی همه زندگی ات و هر چه داردی نابود می گردد
 
یک ذره دیر شده که برگردی
و بگویی این فقط یک اشتباه بوده
و فکر بکنی که می بخشمت
اگر فکر می کنی منتظرت می مانم
در اشتباهی
 
ولی تو فقط یک پسری
متوجه نمی شوی و نمی فهمی
آره نمیفهمی
که عاشق یک دختر بودند چه حسی دارد
یک روزی آرزو می کنی که ای کاش مرد بهتری بودی
به او(دختره) گوش نمی دهی
و بهش توجه نمی کنی
و این تا زمانی ادامه خواهد داشت که کسی را که واقعا می خواهی از دست دهی
چون فقط او را می خواستی و با رفتنش زندگی ات نابود می شود
ولی تو فقط یک پسری
 
Поставио/ла: sahar khandelsahar khandel У: Четвртак, 20/07/2017 - 14:39
енглескиенглески

If I Were a Boy

Коментари