Emil Dimitrov - Ако си дал (Ako si dal) (превод на енглески)

бугарски

Ако си дал (Ako si dal)

 
Ако си дал на света част от себе си,
не си живял напразно! - Емил Димитров
 
Ако си дал на гладния
дори трохица хляб от своя хляб.
Ако си дал на скитника
дори искрица огън от своя огън.
Ако си дал на милата
от своето сърце.
Ако си дал на чуждите
живот от себе си.
Ако си дал, ако си дал,
ако си дал от себе си,
не си живял, не си живял на празно.
 
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората.
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората.
И никой и нищо не ще ти отнема
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях.
 
Ти закъсняваш понякога истинно,
но винаги идваш, идваш при нас.
 
Ако си взел от славата на някой друг
дори една частица.
Ако си чул от клюката
и я повториш
дори една секунда.
Ако си враг на подлия,
но го послушаш
дори един единствен път.
Ако си ял от залъка на свой приятел
и го забравиш
 
Дали е трябвало
изобщо да се раждаш
 
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората.
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората.
И никой и нищо не ще ти отнема
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях.
Ти закъсняваш понакога истинно,
но винаги идваш, идваш при нас.
 
Текст: Илия Велчев
Музика: Емил Димитров
 
Поставио/ла: ILMYMIK У: Недеља, 17/10/2010 - 11:41
Last edited by CherryCrush on Петак, 21/04/2017 - 23:47
Коментари подносиоца:

Poetry: Ilq Velchev
Music: Emil Dimitrov

Align paragraphs
превод на енглески

If you've given

Верзије: #1#2
Emil Dimitrov - If you've given
- If you've given to the hungry one
- even a tiny crumb from your bread
- If you've given to the wanderer
- even a tiny spark from your fire
- If you've given to the dear one
- OF your heart
- if you've given to strangers
- life from yourself,
- if you've given, if you've given
 
- if you've given OF yourself
- you haven't lived, you haven't lived in vain.
 
- No one can take away from you
- the love,love, FOR the people
- no one can take IT away from you
- the love, the love, FOR people
- and no one and nothing will take away
- faith in them, faith in them, faith in them
 
- You sometimes come late, truth
- but you always come, come, to us
 
- If you've taken from the fame of someone else
- even one tiny part
- If you've heard gossip
- and you repeat it
- even for one second
- If you're an enemy of the VILLANOUS
- but you OBEY him
- even one single time
- If you've eaten from the morsel of your friend
- and you forget him
- was it worth it, was it worth it, was it worth it
-" for you to HAVE BEEN born at all"
 
- No one can take away from you.
- the love,the love, FOR the people
- no one can take IT away from you
- the love, the love, FOR people
- and no one and nothing will take away
- faith in them, faith in them, faith in them
 
- You sometimes come late, truth
- but you always come, come, to us
 
Поставио/ла: ILMYMIK У: Уторак, 03/09/2013 - 18:48
Коментари аутора:

New english translation.

Link to original:

http://www.youtube.com/watch?v=VVHElmnhlwU

With BIG thanks for the Bulgarian friend from Florida.
Great translation from there. THANKS!

Извор превода:
Више превода за "Ако си дал (Ako si ..."
енглескиILMYMIK
See also
Коментари