İncir (превод на персијски)

Advertisements
превод на персијски

انجیر

Верзије: #1#2
آیا این باد گرد و غبار است که دهنم را می‌سوزاند؟
یا کار کلماتی است که تلفظشان می‌کنم؟
وقتی در شب مه دسیسه و کلک در ساحل بلند می‌شود،
هوس‌ها یکی یکی از صخره پایین می‌پرند
 
باور کردن کارهایی که کرده‌ای سخت است
این هم بماند بر روی کارهایی که انجام داده‌ای
باور می‌کنی از گلویم پایین نمی‌رود،
یک تکه نان یا یک قطره آب، بدون تو؟
 
ای کاش تا موقع رسیدن انجیرها پیشم می‌ماندی
کاش حداقل به یکی از این همه قولی که داده بودی عمل می‌کردی
وقتی که داشتی بدون خبر ترکم می‌کردی،
کاش حداقل قلبم را در چمدانت می‌گذاشتی
 
Поставио/ла: Bobet.ir У: Среда, 02/11/2016 - 14:50
турски

İncir

Коментари