Реклама

Jason Zhang - текстови

Jason Zhang
ТекстовиПреводиЗахтеви
Jumpенглескиvideoруски
Perfumeенглескиvideoруски
Pretty white liesенглескиvideoруски
一路之下 (Yī lù zhī xià)кинескиvideoенглески
今生今世 (Jīn shēng jīn shì)кинескиvideo
It's love (这,就是爱)
транскрипција
грчки
енглески
北斗星的爱 (Běi dǒuxīng de ài)кинескиvideo транскрипција
енглески
哥哥 (Gē gē)кинескиvideoруски
如歌 (Rú gē)кинескиvideo
很奇怪我爱你 (Hěn qí guài wǒ ài nǐ)кинески транскрипција
енглески
руски
我想 (Wǒ xiǎng)кинескиvideo транскрипција
енглески
无药可救 (Wú yào kě jiù)кинескиvideo
明天过后 (Míng tiān guò hòu)кинескиvideo транскрипција
енглески
руски
最接近天堂的地方 (Zuì jiē jìn tiān táng de dì fāng )кинескиvideo транскрипција
енглески
最美的太阳 (Zuì měi de tài yáng)кинескиvideo транскрипција
енглески
燕歸巢 (Yàn guī cháo)кинескиvideo транскрипција
енглески
爱,不解释 (Ài, bù jiě shì)кинескиvideo транскрипција
енглески
看月亮爬上来 (Kàn yuè liàng pá shàng lái)кинескиvideo транскрипција
енглески
越愛越強 (Yuè ài yuè qiáng)кинескиvideo транскрипција
енглески
这就是爱 (Zhè jiù shì ài)кинескиvideo транскрипција
енглески
Jason Zhang also performedПреводи
Leehom Wang - 哥哥 (Gē gē)кинескиvideoенглески
Коментари