Advertisements

Jovanotti - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
A teиталијански
Safari
арапски
бугарски
грчки
енглески #1 #2 #3
индонежански
јапански
литвански
мађарски
македонски
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски #1 #2
француски
холандски
хрватски
шпански
Antidolorificomagnificoиталијански
Safari (2008)
шпански
Attaccami la spinaиталијански
Lorenzo 1994
Baciami ancoraиталијанскигрчки
енглески #1 #2
мађарски
немачки
пољски
словеначки
српски
украјински
француски
хрватски
шпански
Bellaиталијанскиенглески
немачки
словеначки
француски #1 #2
хрватски
хрватски (чакавски дијалекат)
Buon annoиталијански
Capo Horn
енглески
словеначки
фински
Canzone piccolaиталијански
L'albero
енглески
словеначки
Chissà se stai dormendoиталијанскиенглески
немачки
словеначки
Ciao mammaиталијанскисловеначки
Come musicaиталијански
Safari (2008)
енглески
украјински
француски
хрватски
Dove ho visto teиталијански
Safari (2008)
грчки
енглески
немачки #1 #2
шпански
E non hai visto ancora nienteиталијанскиенглески
немачки
шпански
Estateиталијанскиенглески
немачки
пољски
словеначки
француски
холандски
хрватски
Falla Girareиталијанскиенглески
Fangoиталијански
Safari (2008)
енглески
мађарски
пољски
португалски
словеначки
шпански
Gente della notteиталијански
Giovani Jovanotti
енглески
словеначки
француски
Gli Immortaliиталијански
Lorenzo 2015 CC
енглески
словеначки
I pesci grossiиталијански
Ora
енглески
Il più grande spettacolo dopo il big bangиталијанскиенглески
словеначки
француски
холандски
шпански
in orbitaиталијанскиенглески
Insiemeиталијански
Lorenzo 2015 CC
енглески
Io ti cercheròиталијански
Lorenzo (1994)
енглески
немачки
шпански
L'albaиталијански
2015cc
енглески #1 #2
L'astronautaиталијански
Lorenzo 2015 cc
енглески
српски
L'elemento umanoиталијански
Ora
енглески
L'estate addossoиталијански
Lorenzo 2015 CC
енглески
персијски
словеначки
француски
хрватски
шпански
L'ombelico del mondoиталијанскиенглески #1 #2
немачки
румунски
словеначки
српски
турски
француски
холандски
шпански
La notte dei desideri италијанскиенглески
словеначки
француски
шпански
Le canzoniиталијански
Oh, vita!
енглески
Le tasche piene di sassiиталијанскиенглески #1 #2
мађарски
румунски
француски
шпански
Liberaиталијански
Lorenzo 2015 CC.
енглески
румунски
Luna di città d'Agostoиталијански
L'albero (1997)
енглески
словеначки
Mezzogiornoиталијанскиенглески
украјински
Mi fido di teиталијанскигрчки
енглески #1 #2 #3
пољски
словеначки
француски
хрватски
шведски
шпански
Morirò d'amoreиталијанскиенглески
француски
шпански
Non m'annoioиталијански
Lorenzo (1992)
енглески
словеначки
Oh, vitaиталијански
Oh, vita
енглески
пољски
словеначки
француски
Oraиталијански
Ora (2011)
грчки
енглески
француски
хрватски
шпански
Penso positivoиталијанскиенглески
немачки
румунски
словеначки
српски
француски
холандски
шпански #1 #2
Per teиталијанскигрчки
енглески #1 #2
португалски
румунски
словеначки
српски
хрватски
Perché tu ci seiиталијански
Lorenzo 2015 CC.
енглески
Pioveиталијански
Lorenzo 1994
енглески #1 #2
словеначки
фински
Puntoиталијански
Safari (2008)
енглески
Quando sarò vecchioиталијански
Ora
енглески
Ragazza magicaиталијански
Lorenzo 2015 CC
грчки
енглески #1 #2
словеначки
француски
шпански
Sabatoиталијански
Lorenzo 2015 CC.
грчки
енглески
мађарски
немачки
румунски
словеначки
француски
Safariиталијански
Safari
енглески
Salvamiиталијански
Il quinto mondo
пољски
француски
шпански
фински
Sbagliatoиталијански
Oh, Vita! (2017)
енглески
Serenata rapиталијански
Lorenzo 1994
енглески
немачки
румунски
словеначки
хрватски
шпански
арапски
Si alza il ventoиталијански
Lorenzo 2015
енглески
Solelunaиталијански
Lorenzo 1994
Stella cometaиталијанскиенглески #1 #2
румунски
шпански
Sui lungomare del mondoиталијански
Ora
енглески
Tanto, tanto, tantoиталијански
Buon sangue
грчки
енглески #1 #2
немачки
португалски
француски
Tensione evolutivaиталијански
Backup 1987-2012
енглески
мађарски
немачки
словеначки
француски
Terra degli uominiиталијански
Backup 1987-2012
енглески
немачки
француски
Ti porto via con meиталијански
Backup 1987-2012
енглески
мађарски
немачки
француски
Ti sposeròиталијанскиенглески
хрватски
Tutto l'amore che hoиталијанскиRomanian (Aromanian)
енглески #1 #2
мађарски
немачки
румунски
словачки
словеначки
српски
турски
француски
шпански
арапски
Un bene dell'animaиталијански
CC 2015
енглески
Un raggio di soleиталијански
Lorenzo 1999-Capo Horn - 1999
грчки
енглески #1 #2
немачки
словеначки
француски #1 #2
хрватски
чешки
Una storia d'amoreиталијански
Buon Sangue
енглески
немачки
француски
Коментари