Rafet El Roman - Kalbine Sürgün (превод на персијски)

превод на персијски

قلبم باخت

Верзије: #1#2#3#4
بعضی‌ها معتقدند که انسان به عشق نیازی ندارد
بعضی دیگر می‌گویند که عشق خائن است
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
از این قلب کوچک، نوری به حرمت عشق تو می درخشد
که به اندازه ی دنیا بزرگ است
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
می گویند که خاطره عشق وقتی به دست زمان سپرده شود فراموش می شود
و زخم‌ها به هر شکل که باشند روزی التیام می یابند
اما برای من این فراتر از عشق است و مانند تو از جنس سنگ نیست
من قلبم را باختم
 
بعضی‌ها معتقدند که انسان به عشق نیازی ندارد
بعضی دیگر می‌گویند که عشق خائن است
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
یک نگاه گرم تو برای من کافی است
گویی تمام دنیا را به من داده اند
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
می گویند که خاطره عشق وقتی به دست زمان سپرده شود فراموش می شود
و زخم‌ها به هر شکل که باشند روزی التیام می یابند
اما برای من این فراتر از عشق است و مانند تو از جنس سنگ نیست
من قلبم را باختم
 
Поставио/ла: m.r.sameti У: Четвртак, 12/01/2017 - 10:35
Коментари аутора:

صحیح ترین ترجمه

Извор превода:
турски

Kalbine Sürgün

Коментари