Knocking on Heaven's Door (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

كوبیدن بر در بهشت

Верзије: #1#2#3
مدالها را از من بگیر مادر
 
دیگر نیازی به آنها ندارم
 
اینجا تاریك و تاریك تر می شود برای دیدن
 
همانند اینكه می كوبم بر در بهشت
 
می كوبم بر در بهشت**
 
تفنگ هایم را بر زمین بگذار مادر
 
دیگر نمی توانم آنها را هدف بگیرم
 
ابرهای سرد تیره پایین می آیند
 
همانند اینكه می كوبم بر در بهشت
 
**می كوبم بر در بهشت
 
( صحبت پشت تلفن )
 
بهتره شروع كنی به بو كشیدن درجه ی انقیادت
 
جَك باعث همه ی اینهاست
 
فقط
 
تو بر علیه شور جنسی پاره پاره ات
 
بانك و مامور كفن و دفن قرار گرفته ای مَرد
 
برای همیشه
 
و این نمی تونه خوش شانسی باشه
 
كه بتونی از حبس ابدت زنده بیرون بیای
 
می كوبم بر در بهشت**
 
Поставио/ла: u.and.iu.and.i У: Четвртак, 29/03/2012 - 12:47
енглескиенглески

Knocking on Heaven's Door

Idioms from "Knocking on Heaven's..."
Коментари