Common (Warcraft)

Извођачи који користе језик
Извођач Популарност
Blizzard Entertainment