Реклама

Lei Jia - текстови

Lei Jia
ТекстовиПреводиЗахтеви
无名花 (Wú míng huā)кинескиvideo
沉香流年 (Chén xiāng liú nián)кинескиvideo
《如懿傳》電視劇 (2018)
енглески
老百姓是天 ( 江山 )кинескиvideo транскрипција
арапски
енглески
茉莉花 (Mò lì huā)кинескиvideo
江苏民谣
長城謠 (Cháng chéng yáo)кинескиvideo
《雷佳老歌精選》(2016)
Lei Jia also performedПреводи
Henry Lau - 女儿情 (Nǚ' ér qíng)кинескиvideo
The Monkey King 3 - Kingdom Of Women (OST) (2018)
енглески
Like a Flowing River (OST) - 时间走过 (Shí jiān zǒu guò)кинескиvideo
《大江大河》电视剧 (2018)
Коментари