Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Станите уз Украјину!
Објави
Величина фонта
Оригинални текстови

מהפכה של שמחה текст

שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי
אפ'חד לא עושה את זה יותר טוב ממני
היי, נשים את הצרות מאחוריי
אנ'לא הולך עד שכולכם מג'נונים
 
היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי
אפ'חד לא עושה את זה יותר טוב ממני
היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי
לא נעצור עד שכולכם מג'נונים
 
להיט ,תרימו לי להיט
תרימו לוולה, הקצב כאן עולה
 
מהפיכה של שמחה
כי כולנו משפחה
ונרקוד בטירוף
כי הגיע זמן לעוף
מעכשיו רק שמחה
משקיעה ועד זריחה
השתגענו, מודים
אם שותים כן רוקדים
 
אלוהים, אלוהים
רק תשמור על הרוקדים
תחבק אוהבים
שתמיד נהיה שמחים
 
חייל, תרים לי ת'קהל
הם לא רוקדים בכלל
תרימו את היד
 
מהפיכה של שמחה
כי כולנו משפחה
ונרקוד בטירוף
כי הגיע זמן לעוף
מעכשיו רק שמחה
משקיעה ועד זריחה
השתגענו, מודים
אם שותים כן רוקדים
 
העם דורש קצב מזרחי...
 
All the party people
Let me see you move
 

 

Преводи за "מהפכה של שמחה ..."
енглески #1, #2, #3
транскрипција #1, #2, #3
Lior Narkis: Топ 3
Collections with "מהפכה של שמחה"
Коментари