Makta og vanæra, for all tid (превод на енглески)

Реклама
норвешки

Makta og vanæra, for all tid

Ingen pliktar å velje ei einsleg sanning
Men ein skuldar seg sjølv å sjå
Med åpne augo
Bak alle dører
Og bak dei mørke forheng
Korfra svart skodde sig
Også desse hjørna må vitjas
Før ein kan sei ein har vald
Spegelen gjer tilbake
Alt som er gjeven
Og fortel ingenting
Om flata alt er måla
Den som tek vekk det levde
Som set inn det skrevne
Må sjå sitt minne døy for Sterkare penn
 
Der mange såg
Skal no ein blind leie
(I di tid)
Der elskande lo
Skal no dei gamle sørga
(I ditt namn)
At jorda rik av dauden vert
Er ikkje lengre hevda
(I di soge)
Tørka opp og gjøymd vekk
Mørkrets hemmelege gåver
(I di kyrkje)
 
Dei ber fram
Ein far for alle borna
(I di tid)
Ein som gløymer dei
Som ikkje herskar
(I ditt namn)
Sjå, dei gøymer seg
Bak flammar og klede
(I di soge)
Og sanninga vert knyta
Til hengeløkker
(I di kyrkje)
 
Makta og vanæra
I all tid
Er di, og (du) er gløymd
For all tid
 
Høyr tekstar om vern og skjold
Gjeld berre eiga makt
(I di tid)
Dei bygga tårn av lika
 
For nærare å komme
(I ditt namn)
Ein vinnar i ord
Av slag som aldri sto
(I di soge)
Ein tenar i svovel
Ein herskar i kjøt
(I di kyrkje)
 
Dei vil så gjerne sjå
Og blindast av ljoset
(I di tid)
Sleper på et arv
Som ingen ville ha
(I ditt namn)
Kjenner ikkje att
Sitt eige indre eg
(I di soge)
Fryktar for skugge
Og fryktar for spegl
(I di kyrkje)
 
Makta og vanæra
I all tid
Er di, og (du) er gløymd
For all tid
 
Поставио/ла: FiikusFiikus У: Уторак, 04/04/2017 - 08:24
превод на енглескиенглески
Align paragraphs
A A

Power and Dishonour, for all eternity

Noone has to choose a single truth
But one owes oneself to look
With open eyes
Behind all doors
And behind the dark curtains
From where dark fog lurks
Also these corners must be visited
Before one can say the they have chosen
The mirror gives back
Everything which has been given
And tells nothing
If the surface was already painted
He who takes away that which was lived*
who puts in what is written
Must watch his memory die for the sake of the stronger's pen
 
Where many saw
Shall now the blind one lead
(In your time)
Where the loving laughed
Shall now the old ones mourn
(In your name)
That the soil gets rich from the death
Is no longer claimed
(In your tale)
Dried up and hidden away
The darkness' secret gifts
(In your church)
 
They bring forth
A father for all the children
(In your time)
One who forgets those
Who do not rule
(In your name)
Look, they are hiding
Behind flames and cloak
(In your tale)
And the truth gets tied
To nooses
(In your church)
 
The power and dishonor
Forever
Are yours, and (you) are forgotten
For all eternity
 
Hear texts about protection and shield
Which only apply to (your) own power
(In your time)
They build towers out of corpses
 
To get closer to
(In your name)
A winner in words
Of battles that were never held
(In your tale)
A servant in sulfur
A ruler in flesh
(In your church)
 
They want so badly to see
and get blinded by the light
(In your time)
(they) Drag along a heritage
That noone wanted
(In your name)
(they) Do not recognise that
Their own inner selves
(In your tale)
Fear shadows
And fear a mirror
(In your church)
 
The power and dishonor
Forever
Are yours, and (you) are forgotten
For all eternity
 
Поставио/ла: FiikusFiikus У: Уторак, 20/06/2017 - 19:56
Added in reply to request by LeanderLeander
Last edited by FiikusFiikus on Среда, 12/07/2017 - 13:58
Коментари аутора:

*That which people lived through

Више превода за "Makta og vanæra, for..."
енглески Fiikus
Skuggsjá: Top 3
Коментари
FiikusFiikus    Среда, 21/06/2017 - 14:41

Glad to be of service. The translation sometimes gets a bit convoluted, so if there's anything you wonder about, I could add it to the author's comment.