Реклама

Mayday - текстови

Mayday
ТекстовиПреводиЗахтеви
Do You Ever Shine ( Chinese Version )кинески
No. 9 Works
енглески
Your Legend [將軍令]кинескиvideo транскрипција
енглески
шпански
一顆蘋果 (Yī kē píng guǒ)кинескиvideo
人生海海
енглески
三個傻瓜 [Three fools]кинескиvideo транскрипција
乾杯 (Gān bēi)кинескиvideo
第二人生(末日版 No Where) (2011)
енглески
傷心的人別聽慢歌 (貫徹快樂) [Shāngxīn de rén bié tīng màn gē (guànchè kuàilè)]кинескиvideo транскрипција
енглески
шпански
入陣曲 (Rù zhèn qū)кинескиvideo
蘭陵王電視原聲帶
енглески
勇敢 (Yong kam)Taiwanese Hokkienvideo
勇敢 (Braveness)
транскрипција
енглески
在這一秒 (Zài zhè yī miǎo) [At This Second]кинескиvideoенглески
孫悟空 (Sūn wù kōng)кинескиvideo
神的孩子都在跳舞
小時候 (Xiǎo shí hòu) [Childhood]кинескиvideoенглески
後來的我們 (Hòu lái de wǒ men)кинескиvideo
志明與春嬌 (Peter&Mary)Taiwanese Hokkienvideo
步步 (Bù bù)кинескиvideoенглески
派對動物 [Party Animal]кинескиvideoенглески
шпански
盛夏光年 (Shèng xià guāng nián)кинескиvideoенглески
руски
突然好想你 (Tú rán hǎo xiǎng nǐ)кинескиvideoенглески #1 #2
終於結束的起點 (Zhōng yú jié shù de qǐ diǎn)кинескиvideo
转眼 (Zhuan Yan)кинески транскрипција
Mayday featuring lyricsПреводи
JJ Lin - 黑暗騎士 (Hēi àn qí shì)кинескиvideoенглески
Коментари