Advertisements

A-Mei - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
三月 (Sān yuè)кинескиенглески
也許明天 (Yě xǔ míng tiān)кинескиенглески
他們 (Tā men)кинески
R U WATCHING?
енглески
你在看我嗎? (Nǐ zài kàn wǒ ma)кинески
《你在看我嗎》(2011)
енглески
你说了算 (Nǐ shuō le suàn)кинески
Story Thief
енглески
傲娇 (Ào jiāo)кинески
Story Thief
енглески
剪愛 (Jiǎn ài)кинескиенглески
транскрипција
听海 (Tīng Hǎi)кинескигрчки
енглески #1 #2 #3 #4 #5
индонежански
кинески
корејски
пољски
транскрипција
француски
哭不出來 (kū bù chūlái)кинескиенглески
夢中作憨人 (Sorrowful Regret)кинескиенглески
јапански
好膽你就來 (Ho tann li to lai)Taiwanese Hokkien
阿密特
енглески
јапански
кинески
транскрипција
對愛投降 (Duì ài tóu xiáng)кинескиенглески
彩虹 (Cǎi hóng)кинескиенглески
怪胎秀 (Guài tāi xiù)кинески
AMIT 2
корејски
енглески
戒断 (Jiè duàn)кинески
Story Thief
енглески
母系社會 (Mǔ xì shè huì)кинескиенглески
транскрипција
француски
海阔天空 (Hǎi kuò tiān kōng)кинески транскрипција
енглески
真实 (Zhēn shí)кинескиенглески #1 #2
корејски
транскрипција
站在高崗上 (Zhàn Zài Gāo Gǎng Shàng)кинескиенглески
транскрипција
聽海 (Tīng hǎi)кинески
Bad Boy
енглески
корејски
血腥愛情故事 (Xuè xīng ài qíng gù shì)кинескиенглески #1 #2
транскрипција
装醉 (Zhuāng zuì)кинески
Story Thief
енглески
记得 (Jì de)кинески
She Says (2010)
грчки
енглески
руски
транскрипција #1 #2 #3
身后 (Shēn hòu)кинески
Story Thief
енглески
還有眼淚就好 (Hái yǒu yǎn lèi jiù hǎo)кинескиенглески
開門見山 (Kāi mén jiàn shān)кинескиенглески
Коментари