دلم خون شد (My heart is bleeding) (превод на шпански)

персијски
персијски
A A

دلم خون شد

خدایا!
زین شگفتی ها
دلم خون شد، دلم خون شد
سیاووشی در آتش
رفت و
زان سو
خوک بیرون شد
 
Поставио/ла: All PrometeAll Promete У: Субота, 16/10/2021 - 11:00
Коментари подносиоца:

Siavoosh or ( siavash) is an Iranian mythical figure who was accused of rape by the Queen of persia and thrown into a fire to prove his innocence, but because he was innocent, he was not burned.

The poet is surprised that an innocent person becomes a criminal by unjustified pride due to unhealthy social conditions.

превод на шпанскишпански (poetic)
Align paragraphs

Tango el corazón partido

¡Oh Señor!
¡Tengo el corazón partido! Con el corazón roto por estos asombros en los que Siavoosh * se fue al fuego
pero
un cerdo salió de ella
 
Хвала!
захваљено 1 пут
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Поставио/ла: All PrometeAll Promete У: Субота, 16/10/2021 - 11:46
Коментари аутора:

Figura que fue acusada de violación por la Reina de Persia y arrojada al fuego para demostrar su inocencia, pero por ser inocente, no fue quemado.

El poeta se sorprende de que una persona inocente se convierta en criminal por un orgullo injustificado debido a unas condiciones sociales insalubres.

Преводи за "دلم خون شد (My heart..."
шпански PAll Promete
Коментари
Read about music throughout history