Ne me quitte pas (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

ترکم مکن!

Верзије: #1#2#3#4
ترکم مکن!
بیا به دست فراموشی بسپریم
همه ی آنچه که فراموش شدنیست، که پیش از این رخ داده!
فراموش کنیم زمانی را که در سوء تفاهم ها گذشت
و زمانی که از دست رفت
تا دریابیم چگونه فراموش کنیم آن ساعت هایی را که گاهی با ضربات «چرا؟» قلب خوشبختی را کشت.
ترکم مکن!
من به تو دانه های مروارید بارانی را که از سرزمینی که هرگز آنجا باران نمی بارد آمده میدهم.
من زمین را حفر میکنم حتی پس از مرگ تا بدنت را با طلا و نور بپوشانم.
من قلمرویی را خواهم ساخت که در آن عشق حاکم است، که عشق قانون است، که تو ملکه هستی.
ترکم مکن!
من واژه هایی بی معنی خواهم ساخت که تو درک خواهی کرد
به تو قصه ی پادشاهی را خواهم گفت که مرد چون نتوانست تو را بیابد.
ترکم مکن!
اغلب فوران مجدد آتشفشان های کهن را دیده ایم همانهایی که خاموشی شان را باور کرده بودیم
میگویند زمین های سوخته ای هست که محصول گندمشان از بهترین بهارها بیشتر است
و وقتی غروب فرا می رسد
آیا سیاه و قرمز به هم نمی پیوندند تا آسمان شعله ور تر شود؟
ترکم مکن!
دیگر نخواهم گریست
دیگر سخن نخواهم گفت
همینجا مخفی خواهم شد تا تو را ببینم که
میرقصی و لبخند میزنی
تا به تو گوش سپارم که میخوانی و سپس میخندی
بگذار سایه ی سایه ات شوم تا سایه ی دستت شوم تا سایه ی سگت شوم اما
ترکم مکن!
 
Поставио/ла: Navid.HPoorNavid.HPoor У: Петак, 28/11/2014 - 13:22
францускифранцуски

Ne me quitte pas

Више превода за "Ne me quitte pas"
персијски Navid.HPoor
Молимо, помозите овом преводу: "Ne me quitte pas"
Коментари
Miley_LovatoMiley_Lovato    Среда, 27/05/2015 - 14:24

The lyrics have been updated please check your translation.