Nothing Else Matters (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

هیچ چیز دیگه ای مهم نیست

Верзије: #1#2#3#4#5#6
خیلی نزدیک، مهم نیست چقدر
اینو از ته دل می گم
ما تا ابد به هم تکیه می کنیم
و دیگه هیچی مهم نیست
 
هیچ وقت انقدر امیدوار نبودم
زندگی مال ماست، هرجور که دوست داریم می گذرونیمش
خیلی حرفا هست که نمی گم
ودیگه هیچی مهم نیست
 
به دنبال حس اعتماد می گردم و اونو در تو پیدا می کنم
هر روز برای ما تازگی داره
پیِ چشم انداز دیگه ای بگرد
هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره
 
برام مهم نبود چیکار می کنن
برام مهم نبود چی فکر می کنن
ولی اینو می دونم
 
خیلی نزدیک، مهم نیست چقدر
اینو از ته دل می گم
ما تا ابد به هم تکیه می کنیم
و دیگه هیچی مهم نیست
 
برام مهم نبود چیکار می کنن
برام مهم نبود چی فکر می کنن
ولی اینو می دونم
 
هیچ وقت انقدر امیدوار نبودم
زندگی مال ماست، هرجور که دوست داریم می گذرونیمش
خیلی حرفا هست که نمی گم
دیگه هیچی مهم نیست
 
به دنبال حس اعتماد می گردم و اونو در تو پیدا می کنم
هر روز برای ما تازگی داره
پی چشم انداز دیگه ای بگرد
هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره
 
برام مهم نبود چی می گن
برام مهم نبود چه بازی هایی درمیارن
برام مهم نبود چیکار می کنن
برام مهم نبود چی فکر می کنن
ولی اینو می دونم
 
خیلی نزدیک، مهم نیست چقدر
اینو از ته دل می گم
ما تا ابد به هم تکیه می کنیم
و دیگه هیچی مهم نیست
 
Поставио/ла: drizZle in the darKdrizZle in the darK У: Понедељак, 12/11/2012 - 20:48
5
Ваша оцена: None Average: 5 (1 vote)
енглескиенглески

Nothing Else Matters

Више превода за "Nothing Else Matters"
персијски drizZle in the darK
5
Молимо, помозите овом преводу: "Nothing Else Matters"
Metallica: Top 3
Idioms from "Nothing Else Matters"
Коментари