Nou se yonn [We Are One] (превод на енглески)

Advertisements
French (Antillean Creole)

Nou se yonn [We Are One]

Adan lavi ou ké vwè
Ni onlo asi latè ou pé'é konprann
 
Tout biten pa ka rive
Jan ou ka espere ; ou ké aprann
 
Me ou ké vwè chak jou
Nou ké èvè'w pou toujou
Lè lavi pa ouvè lapot ba'w
 
Nou ké la akote'w
Pas nou fyè nou merite'w
Nou gran pase tousa
Nou se yonn
 
Yon fanmi, yon fanmi
Nou se yonn
Yon fanmi, yon fanmi
Pou lavi
 
Si fo tousa pou grandi,
Es mwen pe divini sa mwen voudre?
 
Es mwen pe ale douvan
Oben mwen pri adan on liv fème?
 
Yo tout ki ja pati
Èvè nou adan lavi
Vwayaj a-w anni koumanse
 
Plere lapenn, lajwa
Me nou pli fò, sonje sa
Pas nou tout andidan ka fè yonn
 
Yon fanmi, yon fanmi
Nou se yonn
Yon fanmi, yon fanmi
Pou lavi
 
Vou e mwen se yon sel
Nou kon latè epi syel
Yon sel fanmi anba soley
 
Tout sajes pou mache
Tout kouraj pou kontinye
Ou ké jwenn lè ou konprann
Nou se yonn
 
Поставио/ла: Anna Elsa J. У: Субота, 28/07/2018 - 12:39
Align paragraphs
превод на енглески

We are one

In life, you'll see
There's a lot on earth (that) you won't understand
 
Everything doesn't happen
The way you expect; you'll learn
 
But you'll see every day
We'll with you forever
When life doesn't open (the) door for you
 
We'll be there beside you
Because we're proud (that) we deserve you
We're greater than all that
We are one
 
One family, one family
We are one
One family, one family
For life
 
If you need all these to grow up
Can I become what I desire?
 
Can I go forward
Or am I trapped inside a closed book?
 
All them that are already gone
Are with us in life
Your journey has just begun
 
Cry (of) pain, (of) joy
But we're stronger, remember that
Because all inside we make one
 
One family, one family
We are one
One family, one family
For life
 
You and I are (just) one
We're like earth and sky
(Just) one family under the sun
 
All (the) wisdom to walk
All (the) courage to keep going
You'll find (them) when you understand
(That) we are one
 
Поставио/ла: Anna Elsa J. У: Недеља, 29/07/2018 - 18:31
Извор превода:
Више превода за "Nou se yonn [We Are ..."
енглески Anna Elsa J.
Idioms from "Nou se yonn [We Are ..."
See also
Коментари