One Direction - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
18енглески
Four (2014)
албански
арапски
бугарски
грчки
дански
индонежански
италијански
јапански
корејски
летонски
литвански
мађарски
немачки #1 #2
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански #1 #2 #3 #4
хинди
A.Mенглески
Made In The A.M (2015)
албански
арапски
грчки
индонежански
италијански
кинески
корејски
литвански
мађарски
малајски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски
турски #1 #2 #3
фински
француски
хебрејски
хинди
хрватски
шведски
шпански
Act My Ageенглески
Four (2014)
албански
бугарски
грчки
италијански
литвански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
фински
француски
холандски
хрватски
шпански
Aliveенглески
Midnight Memories (2013)
албански
арапски
бугарски
грчки #1 #2
дански
италијански
литвански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски #1 #2
словеначки
српски
турски #1 #2
украјински
фински
француски #1 #2
хрватски
шведски
шпански
All you need is loveенглески
Take Me Home (2012)
азерски
бугарски
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
украјински
француски
хрватски
шпански
Another Worldенглески
Up All Night (2011)
албански
арапски
бошњачки
грчки
италијански
литвански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
украјински
француски
холандски
хрватски
шпански
Back For Youенглески
Take Me Home (2012)
Burmese
арапски
грчки
дански
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
украјински
француски
хрватски
шведски
шпански
Best Song Everенглески
Midnight Memories (2013)
азерски
албански
арапски
бошњачки
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
дански
индонежански
италијански
каталонски
кинески
мађарски #1 #2 #3
малајски
немачки
норвешки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
словачки
словеначки
српски #1 #2
тајландски
турски #1 #2
украјински
фински
француски
хебрејски
хинди
холандски
хрватски #1 #2
чешки
шведски
шпански #1 #2
Greenlandic
Better Than Wordsенглески
Midnight Memories (2013)
бошњачки
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
словеначки
српски
турски
украјински
фински
француски
хрватски
шведски
шпански
C'mon C'monенглески
Take Me Home (2012)
грчки
дански
индонежански
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
транскрипција
турски
украјински
фински
француски
холандски
хрватски #1 #2
шпански
Carpool Karaokeенглески
One Direction
Change My Mindенглески
Take Me Home (2012)
албански
грчки
дански
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
украјински
фински
француски
хрватски
шпански
Change Your Ticketенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански #1 #2
мађарски
немачки
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Chasing Carsенглескиазерски
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
Cloudsенглески
Four (2014)
грчки #1 #2
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Dianaенглески
Midnight Memories (2013)
бошњачки
грчки
дански
италијански #1 #2
мађарски
немачки
португалски #1 #2
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2
Does He Knowенглески
Midnight Memories (2013)
азерски
албански
бошњачки
грчки
дански
италијански
кинески
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски #1 #2
турски
фински
француски
хрватски
шпански #1 #2
Don't Forget Where You Belongенглески
Midnight Memories (2013)
азерски
бошњачки
грчки
дански
италијански
корејски
мађарски
немачки
пољски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
француски
хрватски
шведски
шпански
Don't Let Me Goенглескиазерски
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
транскрипција
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шпански
Drag Me Downенглески
Made In The A.M (2015)
Nepali
азерски
арапски #1 #2
бенгалски
грчки #1 #2
дански
индонежански
италијански
кинески
корејски
мађарски #1 #2
малајски
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски #1 #2
словеначки
српски #1 #2
тајландски
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
хебрејски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
кмерски
Drag Me Down [Big Payno x AFTERHRS Remix]енглески
Perfect _ EP
грчки
италијански
мађарски
немачки
турски
Dreamingенглески
Cd single
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
турски #1 #2
француски
хрватски
шпански
End Of The Dayенглески
Made In The A.M. (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
литвански
мађарски
малајски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски #1 #2
тајландски
турски #1 #2
фински
француски
хебрејски
холандски #1 #2
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
Everything About Youенглески
Up All Night (2011)
Burmese
бошњачки
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
француски
хрватски
шпански
Fireproofенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шпански
Fool's goldенглески
Four (2014)
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски
словеначки
српски
турски #1 #2 #3
француски
холандски
хрватски
шпански #1 #2
Forever Youngенглески
Up All Night (2011)
бошњачки
бугарски
грчки
дански
италијански
казачки
кинески
мађарски
немачки
персијски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
FourFiveSecondsенглескигрчки
мађарски
румунски
српски
турски
Girl Almightyенглески
Four (2014)
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2
српски #1 #2
тајландски
турски
фински
француски
хрватски
шпански #1 #2 #3
Gotta Be Youенглески
Up All Night (2011)
арапски
бошњачки
бугарски
грчки
дански
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски
фински
француски
хебрејски
холандски
хрватски
шпански
Half A Heartенглески
Midnight Memories (2013)
грчки #1 #2 #3
дански
италијански
мађарски
немачки #1 #2 #3
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
фински
француски
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2
Амерички знаковни језик
Happilyенглески
Midnight Memories (2013)
грчки
дански
италијански
мађарски #1 #2
немачки
португалски
румунски
руски #1 #2
словеначки
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
хрватски
шпански
Heart Attackенглески
Take Me Home (2012)
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
словеначки
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански #1 #2
Hey Angelенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
вијетнамски
грчки
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
словеначки
српски #1 #2
турски
фински
француски
хебрејски
хрватски
шпански
Historyенглески
Made In The A.M (2015)
азерски
арапски
грчки
индонежански
италијански
кинески
корејски
литвански
мађарски #1 #2
малајски
немачки
норвешки
персијски
португалски #1 #2
румунски
руски
словеначки
српски #1 #2
тајландски
турски #1 #2 #3
фински
француски
хебрејски
холандски
хрватски
шпански #1 #2 #3
Homeенглески
Made In The A.M (2015)
грчки
италијански #1 #2
мађарски #1 #2
немачки
румунски
руски
српски
тајландски
турски #1 #2 #3
фински
француски
хрватски
шпански #1 #2
I Should Have Kissed Youенглески
Up All Night (2011)
грчки
дански
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
француски
хрватски
шведски
шпански
I Wantенглески
Up All Night (2011)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
српски
турски #1 #2
француски
хрватски
шпански
I Want to Write You a Songенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
кинески
мађарски
малајски
немачки #1 #2
персијски
пољски
португалски
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
француски
хебрејски
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански
I Wishенглески
Up All Night (2011)
Kurdish (Sorani)
азерски
арапски
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
словеначки
српски
турски
француски #1 #2
хрватски
шпански #1 #2
I Would енглески
Take Me Home (2012)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
француски
хрватски
шведски
шпански
If I Could Flyенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
корејски
мађарски
немачки
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски #1 #2
турски
фински
француски
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2 #3
Illusionенглескигрчки
дански
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2
српски
турски
хрватски
шпански
Infinityенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
кинески
мађарски
малајски
немачки
персијски
румунски
руски
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
хебрејски
холандски
хрватски
шпански #1 #2 #3
Irresistibleенглески
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
француски
хрватски #1 #2 #3
шпански #1 #2
Just Can't Let Her Goенглески
Midnight Memories (2013)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
српски
турски
фински
француски
хрватски
Kiss Youенглески
Take Me Home (2012)
азерски
бошњачки
грчки
дански
индонежански
италијански
каталонски
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски
турски #1 #2 #3 #4
француски #1 #2
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански
Last First Kissенглески
Take Me Home (2012)
Burmese
грчки #1 #2
дански
италијански
кинески
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Little Black Dressенглески
Midnight Memories (2013)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
словеначки
српски
турски #1 #2
француски
хрватски
шведски
шпански
Little Thingsенглески
Take Me Home (2012)
арапски
грчки #1 #2
дански
индонежански
италијански
мађарски #1 #2 #3
македонски
малајски
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски #1 #2
руски #1 #2
словеначки
српски #1 #2 #3 #4
турски #1 #2 #3 #4 #5
филипински
фински
француски #1 #2 #3 #4
хрватски #1 #2
шведски
шпански #1 #2 #3 #4 #5
Амерички знаковни језик
есперанто
Little White Liesенглески
Midnight Memories (2013)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Live While We're Youngенглески
Take Me Home (2012)
бошњачки
грчки
италијански
јапански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
српски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
фински
француски
хрватски #1 #2
шведски
шпански #1 #2
Long Way Downенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
хрватски
шпански
Love You Goodbyeенглески
Made In The A.M. (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
кинески
мађарски
малајски
немачки
персијски
румунски
руски
српски
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
хрватски
шпански #1 #2
Loved You Firstенглески
Take Me Home Deluxe Yearbook (2012)
грчки
дански
индонежански
италијански
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски #1 #2
француски
хрватски
шпански #1 #2
Magicенглески
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
грчки
италијански
кмерски
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Maths енглескиазерски
бошњачки
вијетнамски
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Midnight Memoriesенглески
Midnight Memories (2013)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Momentsенглески
Up All Night (Yearbook Edition)
арапски
бошњачки
грчки #1 #2
дански
италијански
кинески #1 #2
мађарски #1 #2
немачки
персијски
румунски #1 #2 #3
руски
српски
турски #1 #2 #3 #4
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски
шпански #1 #2
More Than Thisенглески
Up All Night (2011)
бенгалски
бошњачки
грчки #1 #2
дански
италијански #1 #2
мађарски #1 #2 #3 #4 #5
немачки
персијски
румунски #1 #2
српски #1 #2
турски #1 #2 #3
фински
француски #1 #2
хебрејски
хинди
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански
филипински
Na na naенглескиазерски
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шпански #1 #2
Never Enoughенглески
Made In The A.M. (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
српски
турски
хрватски
шпански
Night Changesенглески
Four (2014)
грузијски
грчки
дански
енглески
италијански
мађарски
немачки #1 #2
персијски
руски
српски #1 #2 #3
тајландски
турски #1 #2 #3
фински #1 #2
француски
холандски
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
Aromanian
No Controlенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шведски
шпански
Nobody comparesенглески
Take Me Home (2012)
азерски
грчки
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Oliviaенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки #1 #2
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
фински
француски
хебрејски
хинди
хрватски
шпански
Once In A Lifetimeенглески
Four (2014)
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски
српски #1 #2
турски #1 #2
француски
хрватски #1 #2
шпански
One Thingенглески
Up All Night (2011)
Burmese
албански
бошњачки #1 #2
бугарски
велшки
грчки
италијански
јапански
кинески
корејски
литвански
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
румунски
српски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
филипински
француски
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански
One way or another (Teenage kicks)енглескиазерски
бугарски
грчки
италијански
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
румунски
руски
српски
турски #1 #2
француски
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
есперанто
Over Againенглески
Take Me Home (2012)
грчки
италијански
кинески
мађарски
немачки
персијски
румунски
словеначки
српски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шпански
есперанто
Perfectенглески
Made in the A.M. (2015)
азерски
арапски
бенгалски
вијетнамски
грчки #1 #2
дански
индонежански
италијански
кинески
корејски
литвански
мађарски
немачки
норвешки
персијски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
српски
тајландски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4
фински
француски
хебрејски
хинди
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
Waray-Waray
Ready To Runенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки #1 #2
португалски
румунски #1 #2
руски
српски
турски
фински
француски
холандски #1 #2
хрватски
шпански
Right Nowенглески
Midnight Memories (2013)
азерски
бугарски
грузијски
грчки
италијански
мађарски
немачки
пољски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Rock Meенглески
Take Me Home (2012)
грчки
италијански
мађарски #1 #2 #3
немачки #1 #2
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
српски #1 #2
турски #1 #2
француски #1 #2
холандски #1 #2
хрватски
шпански
Kabyle
Амерички знаковни језик
Same Mistakesенглески
Up All Night (2011)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
француски
холандски
хрватски
шведски
шпански
Save You Tonightенглески
Up All Night (2011)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски #1 #2
српски
турски
украјински
француски
хрватски
шведски
шпански
She's not afraidенглески
Take Me Home (2012)
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
словеначки
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Something Greatенглески
Midnight Memories (2013)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Spacesенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2
српски
турски #1 #2
француски
хрватски
шпански
Stand Upенглески
Up All Night (Yearbook Edition)
грчки
италијански
јапански
мађарски
персијски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Steal My Girlенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
српски #1 #2 #3 #4
тајландски
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски
шпански #1 #2
Амерички знаковни језик
хинди
Still The Oneенглески
Take Me Home (2012)
Basque (Modern, Batua)
грчки
италијански
мађарски #1 #2
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски
словеначки
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Stockholm Syndromeенглески
Four (2014)
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2
српски
турски #1 #2 #3
фински
француски
хрватски
шпански
Амерички знаковни језик
Stole My Heartенглески
Up All Night (2011)
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шведски
шпански
Story of My Lifeенглески
Midnight Memories (2013)
Nepali
Tongan
азерски
Амерички знаковни језик
арапски #1 #2
бенгалски
бошњачки
грчки #1 #2
индонежански
италијански
јапански
кинески
корејски
мађарски #1 #2
малајски
немачки
норвешки
персијски
пољски
португалски
румунски #1 #2
руски
словачки
српски #1 #2
тајландски
турски
филипински
фински
француски #1 #2
хинди
хрватски #1 #2
шведски
шпански #1 #2 #3
албански
Strongенглески
Midnight Memories (2013)
грчки
италијански
мађарски
немачки #1 #2
персијски
португалски
румунски #1 #2
руски
српски
турски
француски #1 #2
хрватски
шпански
Summer loveенглески
Take Me Home (2012)
грчки
италијански #1 #2
мађарски #1 #2
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
Takenенглески
Up All Night (2011)
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
пољски
португалски #1 #2
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски
турски
француски
хрватски
шведски
шпански
Tell Me A Lieенглески
Up All Night (2011)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
пољски
румунски
руски
српски
турски
француски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
Temporary fixенглески
Made in the A.M (2015)
арапски
грчки #1 #2
индонежански
италијански #1 #2
мађарски
немачки
персијски
румунски
руски
словеначки
српски
турски
фински
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2
They Don't Know About Usенглески
Take Me Home (2012)
Burmese
арапски
грчки #1 #2
италијански
мађарски #1 #2
македонски
немачки
персијски
пољски
португалски #1 #2
румунски #1 #2
руски
словеначки
српски #1 #2
турски #1 #2 #3
фински
француски #1 #2
хрватски #1 #2
шпански
Through The Darkенглески
Midnight Memories (2013)
Romani
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
руски
српски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шпански
холандски
Tornенглескигрчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
пољски
румунски
српски
турски #1 #2
хрватски
шпански
Truly, Madly, Deeplyенглески
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
бошњачки
грчки
италијански #1 #2
мађарски
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски #1 #2 #3
руски
словеначки
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански #1 #2
Up All Nightенглески
Up All Night (2011)
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
пољски
румунски
српски
турски
француски
хрватски
шпански
Use Somebodyенглески
Up All Night Live Tour
грчки
француски
Vas Happenin' Boysенглески
The X Factor (2010)
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
пољски
словеначки
српски #1 #2 #3
турски
француски
хрватски
шпански
Walking In the Windенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски #1 #2
словеначки
српски #1 #2
турски
холандски
хрватски #1 #2
шпански #1 #2
What A Feelingенглески
Made in the A.M. (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
хрватски
шпански
What Makes You Beautifulенглески
Up All Night (2011)
Burmese
азерски
албански
арапски
бошњачки
вијетнамски
грчки #1 #2
италијански
корејски
мађарски #1 #2 #3
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
словачки #1 #2
српски
транскрипција
турски #1 #2
филипински
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
what Makes you Beautiful ( acoustic)енглескигрчки
румунски
Where Do Broken Hearts Goенглески
Four (2014)
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки #1 #2 #3
румунски #1 #2
руски
српски
турски #1 #2 #3 #4
фински
француски #1 #2
хрватски #1 #2
шпански
Why Don't We Go Thereенглески
Midnight Memories (2013)
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
српски
турски #1 #2
француски
хрватски
шпански #1 #2
Wolvesенглески
Made In The A.M (2015)
арапски
грчки
индонежански
италијански
мађарски
персијски
румунски
словеначки
српски
турски #1 #2
хрватски
шпански
You And Iенглески
Midnight Memories (2013)
French (Haitian Creole)
Kurdish (Sorani)
азерски #1 #2
бошњачки
грчки #1 #2
индонежански
италијански
мађарски
немачки
португалски #1 #2
румунски #1 #2 #3
руски #1 #2
словеначки
српски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски #1 #2 #3
шпански #1 #2 #3
Амерички знаковни језик
One Direction featuring lyricsПреводи
Bart Baker - Best Song Ever Parodyенглескигрчки
италијански
Brian Wilson - God Only Knows (BBC Music)енглески
IN AID OF BBC CHILDREN IN NEED (2014)
Bart Baker - Live While We're Young Parodyенглескииталијански
Bart Baker - What Makes You Beautiful Parodyенглески
Greatest Hits 2013
италијански
чешки
One Direction also performedПреводи
The Beatles - All You Need Is Loveенглески
Magical Mystery Tour (1967)
Interlingua
арапски
грчки #1 #2
есперанто
естонски
италијански #1 #2
латински
мађарски
малајски
немачки #1 #2
персијски
пољски
португалски
румунски
руски #1 #2
српски #1 #2
турски
фински
француски
холандски
хрватски
шведски
шпански
Filip Rudan - Drag Me Downенглески
"Drag Me Down" The Voice Hrvatska (2020)
турски
Rihanna - FourFiveSecondsенглески
FourFiveSeconds - Single
арапски
грчки #1 #2
дански
италијански
јапански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
српски
тајландски
турски #1 #2 #3
француски
холандски
хрватски
шпански #1 #2 #3
The Overtunes - Infinityенглески
Blondie - One Way or Anotherенглески
Parallel Lines (1978)
арапски
бугарски
грчки #1 #2
мађарски
немачки
пољски
руски
турски #1 #2
украјински
фински
француски
хрватски
чешки
Wheatus - Teenage Dirtbagенглески
Wheatus (2000)
бугарски
грчки #1 #2
италијански
мађарски
немачки #1 #2
персијски
португалски
румунски
српски
турски #1 #2 #3
фински
француски
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански
Related to One DirectionDescription
Harry StylesизвођачSinger (2010 - present)
Louis TomlinsonизвођачSinger (2010 - present)
Niall HoranизвођачSinger (2010 - present)
Liam PayneизвођачSinger (2010 - present)
ZaynизвођачSinger (2010 - 2015)
Коментари
Read about music throughout history