Over and Over (превод на чешки)

енглески

Over and Over

There's a theme that goes over and over
and over and over within me.
And it tells me that you and you only
were meant for my lonely old heart.
Like a constant repeat of a pendulum
beat of a jungle drum in me,
It keeps saying this over and over:
Oh, why have you drifted apart?
 
I go searching through thousands of places
and thousands of faces to find you.
It's like searching the heavenly spaces
for one out of millions of stars.
But I follow a song made of heartache and longing
that you left behind you,
That keeps telling me over and over:
There's no love on Earth that is ours.
 
The rain goes pit-a-pat on the pavement
And beats a tattoo upon my brain.
It seems to mock me with this refrain:
You're chasing a memory,
You're searching in vain.
 
I awake with a start and I cry
that my poor goddamn heart is mistaken.
For my life would be over
if surely I knew I could never find you.
And a hope that has wings and sings over and over,
and will not be shaken,
Keeps reminding me someday I'll find you,
and someday we'll start life anew.
 
Поставио/ла: VigelandVigeland У: Среда, 11/06/2014 - 18:23
Last edited by barsiscevbarsiscev on Субота, 14/06/2014 - 23:34
Коментари подносиоца:

Written by H. Wars

превод на чешкичешки
Align paragraphs
A A

Znovu a znovu

Je zvuk který se opakuje znovu a znovu
znovu a znovu uvnitř mě
A říká mi, že ty a jen ty
jsi něco znamenal pro mé osamělé staré srdce
Jako konstantní kývání kyvadla
zvuk šamanského bubnu uvnitř mě,
říká stále znovu a znovu:
Oh, proč jsi rozehnán na kusy.
 
Prohledala jsem stovky míst
a tisíce tváří, abych tě našla.
Je to jako hledat kousky nebe
jednu mezi miliony hvězd.
Ale já pokračuji v písni stvořené ze srdcebolu a touhy,
které si po sobě zanechal
To mi říká znovu a znovu
Že na zemi není lásky než té naší.
 
Déšť kape na chodník
a basy se mi vrývají do mozku
Zdá se, že se mi vysmívá těmi slovy:
Jsi pronásledována minulostí
tvé hledání je zbytečné
 
Probouzím se a začínám plakat
Že mé ubohé, zatracené srdce je oklamáno
Mého života by mohl být konec
pokud bych věděla, že tě určitě nenajdu
A naděje má křídla a zpívá znovu a znovu
a nebude ze mě setřesena
Stále mi připomíná, že tě najdu
a jednoho dne začneme nový život.
 
Поставио/ла: MentiriMentiri У: Уторак, 15/12/2015 - 20:29
Коментари