Lara Fabian - Parce que tu pars (превод на персијски)

превод на персијски

برای اینکه تو داری می روی

Верзије: #1#2#3
همه چیز بیهوده به نظر می رسد
هنگامی که ما دیگر حتی نمی ترسیم
همه ی دلایل،برای ماندن خودمان
هیچ چیز تورا بر نمی گرداند،بالاتر از همه شادی نیست
زمانی که دیگر جست و جو نمی کنی،وقت تمام شد
 
من اینجا نیستم برای پشیمانی نبودن
کلمات و پیوندها که مانع سکوت می شد
لطفا به من بگو چه چیزی را بسیار دیر دیدی
آیا آخرین اعتراف این گونه است
 
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما شکسته باقی خواهیم ماند پیش از آن که جبران شود
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما به طور تحمل ناپذیری نزدیک هستیم
برای اینکه تو داری می روی
 
قسم بخور که این درماندگیست
آیا آینده ی تو نیست؟
چه چیزی در سرت داری
فراموش کن که تو را انتخاب کند
و اگر بخواهی
چهره را خواهی شکست
ای سرنوشت ماست
که تنها باشیم
 
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما شکسته باقی خواهیم ماند پیش از آن که جبران شود
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
 
سرنوشت می وزد و می گوید که تنها هستم
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
هر روز گریز ناپذیری یک پرسش است
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما به طور تحمل ناپذیری نزدیک هستیم
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه...
 
Поставио/ла: masih У: Уторак, 23/08/2011 - 07:43
Added in reply to request by mahsa
француски

Parce que tu pars

Коментари