รบกวนมารักกัน (Róp guuan maa rák gan) ( транскрипција)

транскрипција
A A

Róp guuan maa rák gan

(Maa rák gan) Gôr yàak mee krai sàk kon jàp jong
(Maa rák gan) Láew chăn gôr mong ter maa naan
(Maa rák gan) Gôr yàak mee kon têe dee dtòr gan
Yòo kon diieow bpai wan wan chák gluua gàp gaan mâi mee krai
 
(Dtòk long măi) Kon diieow lam-pang hàak lŏng taang jà tam ngai
(Dtòk long măi) Mee dtuua kon diieow făn à-rai gôr nàk jai
(Dtòk long măi) Way-laa man seng yàak rá-baai jà tam ngai
Gôr kít láew rêuuang yài yòo mĕuuan gan
 
Hàak mâi doo bpen gaan róp guuan
Gôr jà chuuan ter maa rák gan
Tòok jai ter maa dtâng naan róo măi
Hàak dtem jai jà dohn róp guuan
Gôr jà chuuan maan wom hŭua jai
Gôr kít wâa chûuay nòi gôr láew gan
 
(Maa rák gan) Gôr yàak hâi ter nán doo hâi dee
(Maa rák gan) Wâa kít mĕuuan gan bâang rĕu bplào
(Maa rák gan) Yàa bplòi hâi dtuua chăn muua dtàe dao
Bòk gan maa bao bao wâa an têe jing gôr mee jai
 
(Dtòk long măi) Kon diieow lam-pang hàak lŏng taang jà tam ngai
(Dtòk long măi) Mee dtuua kon diieow făn à-rai gôr nàk jai
(Dtòk long măi) Way-laa man seng yàak rá-baai jà tam ngai
Gôr kít láew rêuuang yài yòo mĕuuan gan
 
Hàak mâi doo bpen gaan róp guuan
Gôr jà chuuan ter maa rák gan
Tòok jai ter maa dtâng naan róo măi
Hàak dtem jai jà dohn róp guuan
Gôr jà chuuan maan wom hŭua jai
Gôr kít wâa chûuay nòi gôr láew gan
 
(Dtòk long măi) Kon diieow lam-pang hàak lŏng taang jà tam ngai
(Dtòk long măi) Mee dtuua kon diieow făn à-rai gôr nàk jai
(Dtòk long măi) Way-laa man seng yàak rá-baai jà tam ngai
Gôr kít láew rêuuang yài yòo mĕuuan gan
 
Hàak mâi doo bpen gaan róp guuan
Gôr jà chuuan ter maa rák gan
Tòok jai ter maa dtâng naan róo măi
Hàak dtem jai jà dohn róp guuan
Gôr jà chuuan maan wom hŭua jai
Gôr kít wâa chûuay nòi gôr láew gan
 
Hàak mâi doo bpen gaan róp guuan
Gôr jà chuuan ter maa rák gan
Tòok jai ter maa dtâng naan róo măi
Hàak dtem jai jà dohn róp guuan
Gôr jà chuuan maan wom hŭua jai
Gôr kít wâa chûuay nòi gôr láew gan
 
Хвала!

©Rujix

Поставио/ла: RujixRujix У: Петак, 26/11/2021 - 20:13

รบกวนมารักกัน (Róp guuan maa rák gan)

Коментари
Read about music throughout history