Реклама

Молимо, помозите овом преводу: "Baris Guvercini"

турски
A A

Baris Guvercini

dunya cennet olsun yasas?n insan
 
gelin bar?sal?m dokulmesin kan
 
son bulsun savaslar kesilsin figan
 
bar?s guvercini ucsun dunya da
 
dostluklar kurulsun insanlar gulsun
 
son bulsun savaslar kimse olmesin
 
insanc?l insanlar bar?stan yana
 
ancak zalim olan k?yar insana
 
bar?s ask? yay?lmal? cihan
 
bar?s guvercini ucsun dunya da
 
dostluklar kurulsun insanlar gulsun
 
son bulsun savaslar kimse olmesin
 
nesimi der ki ey fuze yapanlar
 
ac?mas?z zalim cana k?yanlar
 
b?rak ey yasas?n butun insanlar
 
bar?s guvercini ucsun dunya da
son bulsun savaslar kimse olmesin
 
Више превода за "Baris Guvercini"
Коментари