Реклама

Молимо, помозите овом преводу: "El Niño de la Encarnita"

  • Извођач: Maka
  • Пратећи уметник: V. Vizio
  • Албум: Pvreza
  • Песма: El Niño de la Encarnita
  • Захтев: шпански → шпански
шпански
A A

El Niño de la Encarnita

El Niño de la Encarnita.
Incarnation of the kid
 
Коментари