Молимо, помозите овом преводу: "Pod Lumbrelon"

A A

Pod Lumbrelon

Livala je kiša a ja brez lumbrele
U nekom portunu čeka san spasenje
Banula je, srićon, šesna sinjorina
A ja prezupitač ispod umbrelina
 
REF.
I dok je lila, lila, lila ka iz kabla kiša
Ja san za ton curon ka sumanut iša
Uza nju me bilo ka da sunce grije
Pa san zaboravi da jos kiša lije (x2)
 
Nisan moga uteć, narav mi je taka
Sve san zaboravi kad san curu taka
Bilo mi je lipo tajit se ne more
Samo ća sam zato pokisa jos gore
 
REF.
I dok je lila, lila, lila ka iz kabla kiša
Ja san za ton curon ka sumanut iša
Uza nju me bilo ka da sunce grije
Pa san zaboravi da jos kiša lije (x2)
 
енглески

 

Login or register to post translation
Коментари