Реклама

สมการ (Sŏm-má-gaan) ( транскрипција)

สมการ

ขอบคุณที่เธอให้ฉันเข้าไปเรียนรู้ในรักครั้งใหม่
อย่างน้อยก็ทำให้ฉันรู้ใจตัวเองว่าฉันรักเธอ
แม้ฉันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ทุกอย่าง
ก็รักนั้นไม่มีสมการเป็นสูตรสำเร็จให้ใครอยู่แล้ว
แต่ฉันเองก็ยังตั้งใจอยากลองให้รู้ไป
 
ยิ่งนานยิ่งทุ่มเทไปเท่าไหร่ยิ่งกลับต้องเสียน้ำตา
ยิ่งใจมันอยากให้เธอรู้ใจ ยิ่งทำให้ฉันเสียใจ
เหมือนว่าฉันนั้นรู้ว่าควรทำเช่นไร
สุดท้ายก็คล้ายว่าฉันพยายามมากไปจนใจอ่อนล้า
นี่ฉันรักเธอมากไปหรือเธอไม่มีใจให้กัน
 
ไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีไหม
แค่รู้ว่ารักก็พอไม่ต้องไปทำความเข้าใจ
ขืนคิดคิดมากไปก็ไม่ได้อะไร
ยิ่งทำให้มีน้ำตายิ่งผิดหวัง
 
ไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีกว่า
ปล่อยปล่อยให้รักมันเป็นไปตามที่เธอไม่เข้าใจ
ก็ถ้าเลือกแล้วไง ทุกข์จะไปโทษใคร
ยังไงก็ยังมีกันและกัน ยังคงมีฉันและเธอ
 
ไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีไหม
แค่รู้ว่ารักก็พอไม่ต้องไปทำความเข้าใจ
ขืนคิดคิดมากไปก็ไม่ได้อะไร
ยิ่งทำให้มีน้ำตายิ่งผิดหวัง
 
ไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีกว่า
ปล่อยปล่อยให้รักมันเป็นไปตามที่เธอไม่เข้าใจ
ก็ถ้าเลือกแล้วไง ทุกข์จะไปโทษใคร
ยังไงก็ยังมีกันและกัน ยังคงมีฉันและเธอ
 
Поставио/ла: RujixRujix У: Недеља, 16/05/2021 - 02:34
транскрипција
Align paragraphs

Sŏm-má-gaan

Kòp kun têe ter hâi chăn kâo bpai riian róo nai rák kráng mài
Yàang nói gôr tam hâi chăn róo jai dtuua eng wâa chăn rák ter
Máe chăn mâi bpen bpai dtaam têe kít wái túk yàang
Gôr rák nán mâi mee sŏm gaan bpen sòot săm-rèt hâi krai yòo láew
Dtàe chăn eng gôr yang dtâng jai yàak long hâi róo bpai
 
Yîng naan yîng tûm tay bpai tâo rài yîng glàp dtông sĭia náam dtaa
Yîng jai man yàak hâi ter róo jai yîng tam hâi chăn sĭia jai
Mĕuuan wâa chăn nán róo wâa kuuan tam chên rai
Sùt táai gôr kláai wâa chăn pá-yaa-yaam mâak bpai jon jai òn láa
Nêe chăn rák ter mâak bpai rĕu ter mâi mee jai hâi gan
 
Mâi dtông bpai hăa kam dtòp jà dee măi
Kâe róo wâa rák gôr por mâi dtông bpai tam kwaam kâo jai
Kĕun kít kít mâak bpai gôr mâi dâai à-rai
Yîng tam hâi mee náam dtaa yîng pìt wăng
 
Mâi dtông bpai hăa kam dtòp jà dee gwàa
Bplòi bplòi hâi rák man bpen bpai dtaam têe ter mâi kâo jai
Gôr tâa lêuuak láew ngai túk jà bpai tôht krai
Yang ngai gôr yang mee gan láe gan yang kong mee chăn láe ter
 
Mâi dtông bpai hăa kam dtòp jà dee măi
Kâe róo wâa rák gôr por mâi dtông bpai tam kwaam kâo jai
Kĕun kít kít mâak bpai gôr mâi dâai à-rai
Yîng tam hâi mee náam dtaa yîng pìt wăng
 
Mâi dtông bpai hăa kam dtòp jà dee gwàa
Bplòi bplòi hâi rák man bpen bpai dtaam têe ter mâi kâo jai
Gôr tâa lêuuak láew ngai túk jà bpai tôht krai
Yang ngai gôr yang mee gan láe gan yang kong mee chăn láe ter
 
Хвала!

©Rujix

Поставио/ла: RujixRujix У: Недеља, 16/05/2021 - 02:40
Коментари
Read about music throughout history