Advertisements

S.H.E - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
17 (十七)кинески
17 (十七)
енглески
транскрипција
ài jiù duìle (愛就對了)кинескиенглески
транскрипција
француски
Boom boom boomкинескиенглески
транскрипција
турски
bù xiǎng zhǎng dà (不想長大)кинескиарапски
енглески
транскрипција
Can Not Wait (迫不及待)кинескиенглески
транскрипција
Chinese Language (中国话 )кинески
Play
енглески
транскрипција
Electrocution (触电)кинескиенглески
транскрипција
Flowers Blooming (花都开好了)кинески
Forever (永远)
енглески
транскрипција
Half Sugarism (半糖主义)кинески
Super Star
енглески
транскрипција
He Still Do Not Know (他还是不懂)кинески
Forever (永远)
енглески
транскрипција
I Love You (我愛你)кинескиенглески
транскрипција
Laurel Tree Goddess (月桂女神 )кинески
Once Upon A Time (2005)
енглески
транскрипција
Not a Lover (恋人未满)кинески
Together
енглески
транскрипција
Ring Ring Ringкинески
Forever (永远)
енглески
транскрипција
SHEROкинески
SHERO
арапски
енглески
транскрипција
српски
Super starкинескиарапски
енглески #1 #2
транскрипција
турски
француски
шпански
Tropical Rainforest (热带雨林)кинески
Youth Socity (2002)
енглески
транскрипција
Wings of my words (你曾是少年)кинескиенглески
транскрипција
Wisteria (紫藤花)кинески
Forever 永远 (2006)
енглески
транскрипција
Wo Yi Zhi Dou Zai (我一直都在)кинескиенглески
транскрипција
Woman in Loveенглески
Genesis (2002)
пољски
You're too Honest (你太诚实)кинески
Super Star
енглески
транскрипција
Zěnme bàn (怎麼辦)кинескиенглески
транскрипција
一眼万年 (Yī Yǎn Wàn Nián)кинескигрчки
енглески #1 #2
транскрипција #1 #2
француски
你还好不好 (Nǐ Hái Hǎobù Hǎo)кинески
Girl's Dorm
грчки
енглески
транскрипција
別說對不起 (Bié Shuō Duìbùqì)кинескигрчки
енглески
транскрипција
француски
S.H.E also performedПреводи
Aneka - Japanese Boyенглески
Japanese Boy (1981)
грчки
немачки
француски
Коментари