She's The One (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

او تنها کس است

من جای او بودم و او جای من بود
هر دو یک نفر بودیم و آزاد بودیم
و اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
 
هر دو جوان بودیم و هر دو اشتباه کردیم
و در طول راه حالمان خوب بود
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
 
وقتی به مقصد مورد نظرت رسیدی
و تمام چیزهایی که میخواهی بدانی را فهمیدی
لبخند خواهی زد
وقتی حرفهایی که میخواستی بزنی را به زبان آوردی
و میدونی که چگونه میخواهی بازی کنی
در اوج خواهی بود و پرواز خواهی کرد
 
با وجود اینکه دریا قوی خواهد بود
میدانم که ما ادامه خواهیم داد
چون اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
 
وقتی به مقصد مورد نظرت رسیدی
و تمام چیزهایی که میخواهی بدانی را فهمیدی
لبخند خواهی زد
وقتی حرفهایی که میخواستی بزنی را به زبان آوردی
و میدانی که چگونه میخواهی آنها را به زبان بیاوری
در اوج خواهی بود و پرواز خواهی کرد
 
من جای او بودم و او جای من بود
هر دو یک نفر بودیم و آزاد بودیم
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره، قطعا او همان کس است
 
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره
قطعا او همان کس است
 
اگه کسی وجود داشته باشه که روی من تاثیر بذاره
قطعا او همان کس است
او تنها کس است
 
Поставио/ла: Adrina_MullerAdrina_Muller У: Понедељак, 08/07/2013 - 08:36
Added in reply to request by Mah SaMah Sa
енглескиенглески

She's The One

Коментари