Sonnet 18 Shall I compare thee to a Summer's day? (превод на холандски)

енглески
A A

Sonnet 18 Shall I compare thee to a Summer's day?

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
 
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
 
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
 
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.
 
Поставио/ла: SilentRebel83SilentRebel83 У: Уторак, 24/12/2013 - 18:21
Last edited by BesatniasBesatnias on Уторак, 19/04/2016 - 22:51
Коментари подносиоца:

Sung version by David Gilmour:

превод на холандскихоландски
Align paragraphs

Shakespeare Sonnet 18

Верзије: #1#2#3#4
Zal ik een zomerdag gelijk u noemen?
O, die is niet zoo lieflijk en zoo zacht;
Vaak schudt een ruwe vlaag de teêre bloemen,
En al te ras verzwindt des zomers pracht.
 
Te vurig gloeit niet zelden ’s hemels oog,
Nog vaker kwijnt verdoofd zijn gouden vuur;
En ’t schoon betreurt vaak schoonheid, die vervloog
Door toeval of de wiss’ling der natuur;
 
Doch nimmer zal uw eeuw’ge zomer kwijnen,
En door geen wiss’ling wordt uw schoon gedeerd;
U daagt geen Dood om voor hem te verschijnen,
Daar u de tijd om eeuw’ge zangen eert.
 
Zoo lang nog menschen aad’men, ’t oog nog ziet,
Zoo lang leeft gij, vereeuwigd door mijn lied.
 
Хвала!
захваљено 1 пут
Поставио/ла: azucarinhoazucarinho У: Недеља, 21/02/2016 - 13:37
Коментари аутора:

Translated by L.A.J. Burgersdijk

Преводи за "Sonnet 18 Shall I ..."
холандски azucarinho
Коментари
Read about music throughout history