Lana Del Rey - Summertime Sadness (превод на персијски)

превод на персијски

افسردگی روزهای تابستون

قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
 
امشب لباس قرمز ام رو می پوشم
در تاریکی, زیر نور رنگ پریده ماه می رقصم
موهام رو مثل ملکه ها به شکل زیبایی درست کردم
کفش های پاشنه دارم رو در آوردم, احساس زندگی می کنم
 
اوه خدای من, توی هوا حسش می کنم
سیم های تلفن بالای سرم مثل یک یک دام پهن شده اند
عزیزم, انگار که روی آتیشم. همه جا حسش می کنم
 
دیگه هیچی نمی تونه منو بترسونه
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
 
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
 
امشب هیجان زده ام
کنار ساحل گشت می زنم
میدونم اگه برم امشب با خوشحالی می میرم
 
اوه خدای من, توی هوا حسش می کنم
سیم های تلفن بالای سرم مثل یک یک دام پهن شده اند
عزیزم, انگار که روی آتیشم. همه جا حسش می کنم
دیگه هیچی نمی تونه منو بترسونه
 
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
 
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
 
فکر می کنم برای همیشه از دست دادمت
مثل ستاره ها که در آسمان صبح خورشید را از دست می دهند
بعدا بهتر از هرگزه
حتی اگه تو بری من بازم به روندن ادامه می دم
 
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
 
Поставио/ла: atefehzohrehvand У: Субота, 29/03/2014 - 14:06
Added in reply to request by adelej
енглески

Summertime Sadness

Молимо, помозите овом преводу: "Summertime Sadness"
Collections with "Summertime Sadness"
See also
Коментари