Sway (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

تکان بده

وقتی "ماریمبا ریتمز" شروع به نواختن می کند
با من برقص، مرا تکان بده
مانند اقیانوسی آرام که ساحل را به آغوش می کشد
مرا نزدیکتر نگه دار، بیشتر تکان بده
 
مانند گلی که در نسیم خم شده
با من خم شو، با آسودگی تکان بخور
وقتی می رقصیم، مثل
بمان با من، تکان بخور با من
 
رقصنده های دیگری هم ممکن است بر سن باشند
عزیزم، چشمانم باید تنها ترا ببینند
تنها تو شگردی جادویی داری
وقتی تکان می خوریم، من از حال می روم
 
من می توانم صدای ویولن ها را بشنوم
خیلی پیشتر از آنکه شروع شوند
مرا به هیجان آور، همانطور که خودت می دانی
مرا به نرمی تکان بده، حالا مرا تکان بده
 
رقصنده های دیگری هم ممکن است بر سن باشند
عزیزم، چشمانم باید تنها ترا ببینند
تنها تو شگردی جادویی داری
وقتی تکان می خوریم، من از حال می روم
 
من می توانم صدای ویولن ها را بشنوم
خیلی پیشتر از آنکه شروع شوند
مرا به هیجان آور، همانطور که خودت می دانی
مرا به نرمی تکان بده، حالا مرا تکان بده
تو می دانی چگونه
مرا به نرمی تکان بده، حالا مرا تکان بده
 
Поставио/ла: HafezHafez У: Недеља, 06/01/2013 - 22:41
Коментари аутора:

1. ماریمبا ریتمز اسم یه ساز کوبه ای مکزیکی ست
2. معادل شاعرانه تر و بهتری برای اسم ترانه پیدا نکردم

5
Ваша оцена: None Average: 5 (2 votes)
енглескиенглески

Sway

Коментари
HafezHafez    Субота, 26/01/2013 - 21:51

خواهش دوست گرامي.