The Last Unicorn OST - That's All I've Got To Say (превод на бугарски)

енглески

That's All I've Got To Say

[Lir:] I've had time to write a book
About the way you act and look
But I haven't got a paragraph
Words are always getting in my way
Anyway, I love you
That's all I have to tell you
That's all I've got to say
 
And now, I'd like to make a speech
About the love that touches each
But stumbling, I would make you laugh
I feel as though my tongue were made of clay
Anyway, I love you
That's all I have to tell you
 
I'm not a man of poetry
Music isn't one with me
It runs from me
It runs from me
 
[Duet]
[Lir:] And I tried to write a symphony
[Amalthea:] Once when I was searching
[Lir:] But I lost the melody
[Amalthea:] Somewhere out of reach
[Lir:] Alas I only finished half
[Amalthea:] Far away
[Lir:] And finish I suppose I never may
[Amalthea:] In a place I could not find
[Lir:] Anyway, I love you
[Amalthea:] Or heart obey
[Lir:] That's all I have to tell you
[Amalthea:] Now that I'm a woman
[Lir:] That's all I've got to say
[Amalthea:] Now I know the way
[Lir:] That's all I've got to say
[Amalthea:] Now I know the way
[Together:] That's all I've got to say
 
Поставио/ла: maluca У: Субота, 08/11/2014 - 04:20
Last edited by maluca on Субота, 18/04/2015 - 22:51
Align paragraphs
превод на бугарски

Това е всичко, което имам да кажа

[Лир:] Имал съм време да напиша книга
За начина, по който се държите и изглеждате
Но нямам дори абзац
Думите винаги ми пречат
Както и да е, обичам ви
Това е всичко, което трябва да ви разкажа
Това е всичко, което имам да кажа
 
А сега бих искал да напиша реч
За любовта, която докосва всеки
Но непохватен, бих ви разсмял
Чувствам се сякаш езикът ми е направен от глина
Както и да е, обичам ви
Това е всичко, което трябва да ви разкажа
 
Не съм човек на поезията
Музиката не ми се отдава
Бяга от мен
Бяга от мен
 
[Дует]
[Лир:] И опитах да напиша симфония
[Амалтеа:] Някога, когато търсех
[Лир:] Но загубих мелодията
[Амалтеа:] Някъде извън обсега ми
[Лир:] За жалост, я довърших само наполовина
[Амалтеа:] Надалеч
[Лир:] И предполагам, че може никога да не я довърша
[Амалтеа:] На място, което не можех да намеря
[Лир:] Както и да е, обичам ви
[Амалтеа:] Или сърце изпълнявай
[Лир:] Това е всичко, което трябва да ви разкажа
[Амалтеа:] Сега, когато съм жена
[Лир:] Това е всичко, което имам да кажа
[Амалтеа:] Сега знам начина
[Лир:] Това е всичко, което имам да кажа
[Амалтеа:] Сега знам начина
[Заедно:] Това е всичко, което имам да кажа
 
Поставио/ла: mikence У: Понедељак, 23/10/2017 - 08:31
Више превода за "That's All I've Got ..."
бугарскиmikence
See also
Коментари