Three Days Grace - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
Animal I have becomeенглески
One-X
бугарски
грчки
италијански
мађарски
немачки #1 #2
пољски
португалски
румунски #1 #2
руски
словачки
српски #1 #2
турски #1 #2
украјински
фински
француски
шпански
јапански
Anonymousенглески
Transit Of Venus
грчки
италијански
немачки
српски
турски #1 #2
француски
Romanian (Aromanian)
Are You Ready?енглески
Three Days Grace
грчки
турски
Bitter Tasteенглески
Life Starts Now
албански
грчки
италијански
мађарски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
шпански
Born Like Thisенглески
Three Days Grace
грчки
италијански
португалски
румунски
турски
француски
шпански
Breakенглески
Life Starts Now
грчки
италијански
немачки
румунски
руски
српски
турски
француски
шпански
Broken Glassенглески
Transit Of Venus
грчки
италијански
немачки
румунски
руски
турски #1 #2
француски
холандски #1 #2
Bullyенглески
Life Starts Now
португалски
турски
шпански
Burnенглескишпански
Car Crashенглески
Human
румунски
турски
Амерички знаковни језик
Chalk Outlineенглески
Transit Of Venus
грчки #1 #2
италијански
португалски
румунски
руски
турски #1 #2
француски
шпански
мађарски
Chasing The First Timeенглески
Outsider
турски
мађарски
Drownенглески
Three Days Grace
грчки
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
украјински
француски
Every Other Weekendенглески
Human
турски
Expectationsенглески
Transit of Venus
турски
Fallen Angelенглески
Human
вијетнамски
грчки #1 #2
италијански
немачки
румунски
руски
српски
турски #1 #2
француски
шпански
Get Out Aliveенглески
Three Days Grace
албански
грчки
италијански
мађарски
португалски
румунски
руски
турски
француски
хрватски
шпански
јапански
Give In To Meенглески
Transit Of Venus
немачки
румунски
турски
француски
Give me a reasonенглескигрчки
румунски
руски
српски
турски
француски
Goin' Downенглески
Life Starts Now
турски
француски
Gone Foreverенглески
One-X
албански
грчки
италијански
мађарски
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски
украјински
француски
шпански
Gone Forever (Cleaned-up Version)енглески
Happinessенглески
Transit Of Venus
португалски
румунски
турски
француски
Homeенглески
Three Days Grace
грчки #1 #2
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
српски
турски
француски
шпански
Human Raceенглески
Human (2015)
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
руски
турски #1 #2 #3
француски
шведски
I Am An Outsiderенглески
Outsider
грчки
српски
турски
јапански
I Am Machineенглески
Human
бошњачки
грчки
италијански
мађарски
португалски
румунски #1 #2
руски
српски #1 #2
турски
француски
хрватски
шпански
I Don't Careенглески
I Hate Everything About Youенглески
Three Days Grace
албански
грчки
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски #1 #2
српски #1 #2
турски #1 #2 #3
фински
француски
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2
Infra-Redенглески
Outsider
италијански
руски
српски
румунски
It's All Overенглески
One-X (2006)
грчки
португалски
румунски
турски
шпански
Just Like Youенглески
Three Days Grace
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
српски #1 #2
турски
француски
шпански
Landmineенглески
Human
мађарски
француски
Last to Knowенглески
Life Starts Now
албански
арапски
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски #1 #2
руски
српски #1 #2
турски
украјински
фински
француски
шпански
Let It Dieенглески
One-X
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
пољски
португалски
румунски
руски
словачки
српски
турски #1 #2 #3 #4
француски
холандски
шпански
Let You Downенглески
Three Days Grace
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски
Life Starts Nowенглески
Life Starts Now
грчки
мађарски
немачки
румунски
српски
турски
француски
холандски
Lost in youенглескигрчки
мађарски
португалски
српски
турски
француски
шпански
Love Me Or Leave Meенглески
Outsider
мађарски
руски
српски
Me Against Youенглески
Outsider
српски
Misery Loves My Companyенглески
Transit of venus
албански
грчки
румунски
руски
српски
турски
холандски
Never Too Lateенглески
One-X
албански
бугарски
грчки
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словачки
српски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4
француски
холандски
шпански
No moreенглески
Life starts now
грчки
мађарски
немачки
руски
турски
Nothing To Lose But Youенглески
Outsider
грчки
руски
српски
турски
мађарски
Nothing's Fair In Love And Warенглески
Human
румунски
турски
шпански
now or neverенглескигрчки
мађарски
португалски
српски
турски
француски
On My Ownенглескигрчки
мађарски
немачки
српски #1 #2
турски #1 #2
француски
шпански
One Xенглески
One X
турски
Operateенглескирумунски
француски
Over and Overенглескивијетнамски
грчки
мађарски #1 #2
немачки
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски
француски
холандски #1 #2
шпански
Painенглески
One-X
арапски #1 #2
грчки
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
словачки
српски #1 #2
турски
француски
шпански
Painkillerенглески
Human
грчки
мађарски
немачки
румунски #1 #2
српски
турски
француски
Right Left Wrongенглески
The Outsider
грчки
италијански
португалски
српски
турски
мађарски
Riotенглески
One-X
грчки
италијански
немачки
португалски
румунски
руски
турски
шпански
Scaredенглескинемачки
португалски
румунски
турски
Sign Of The Timesенглески
Transit Of Venus
енглески
So Whatенглески
Human
италијански
немачки
српски
турски
Someone Who Caresенглескигрчки
италијански
мађарски
румунски #1 #2
српски
турски
француски
шпански
Strange Daysенглески
Outsider
српски
мађарски
Take Me Underенглески
Three Days Grace
грчки
италијански
мађарски
шпански
Tell Me Whyенглески
Human (2015)
азерски
грчки
португалски
румунски
српски
турски
француски
The Abyssенглески
Outsider
руски
српски
The end is not the answerенглески
Human
италијански
немачки
The Good Lifeенглески
Life Starts Now
грчки
немачки
португалски
румунски
словачки
српски
турски
француски
шпански
The High Roadенглескигрчки
португалски
румунски
турски
мађарски
The Mountainенглескибугарски
италијански
кинески
немачки
португалски
руски
српски
турски #1 #2
француски
шпански
The New Realенглески
Outsider
српски
The Real Youенглески
Human
грчки
румунски
турски
француски
This Movieенглески
Three Days Grace EP
руски
Time of Dyingенглески
One-X
грчки
дански
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски
француски
шпански
Unbreakable Heartенглескигрчки
италијански #1 #2
португалски
румунски
руски
турски
француски
Villain I'm Notенглески
Outsider
руски
српски
турски
француски
Wake Upенглески
Three Days Grace
грчки
италијански
пољски
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
украјински
шпански
Without Youенглески
Life Starts Now
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски
словачки
српски
турски
француски
шпански
World So Coldенглески
Life Starts Now
грчки
италијански
мађарски #1 #2
португалски
румунски
српски #1 #2
турски #1 #2
француски
шпански
Related to Three Days GraceDescription
Saint AsoniaизвођачAdam Gontier (vocals, rhythm guitarist) from 1997 to 2013.
Коментари