Muse - Time Is Running Out (превод на персијски)

превод на персијски

زمان در حال گذر است

من فکر می کنم دارم غرق می شم
خفه شدم
می خوام این طلسم رو بشکنم
که تو درستش کردی
 
تو یه موجود زیبایی
یک تناقض
می خوام بازی کنم
می خوام تماس داشته باشم
 
تو باعث مرگ من خواهی شد
تو باعث مرگ من خواهی شد
 
(اگه می تونی) دفنش کن
بهت اجازه نخواهم داد که دفنش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که خفه ش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که اونو بکشی
 
زمان ما در حال گذر است
زمان ما در حال گذر است
نمی تونی اونو زمین بزنی
نمی تونی جلوی فریادهاش رو بگیری
 
من آزادی می خوام
محدود و محدودتر
من سعی کردم تو رو بالا بکشم
اما من ناتوان بودم
 
حالا می دونی که من به دام افتادم
حسی از سرافرازی
تو هرگز رویایی از
شکستن این یکنواختی رو نداشتی
 
تو زندگی منو تحت فشار قرار خواهی داد
 
(اگه می تونی) دفنش کن
بهت اجازه نخواهم داد که دفنش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که خفه ش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که اونو بکشی
 
زمان ما در حال گذر است
زمان ما در حال گذر است
نمی تونی اونو زمین بزنی
نمی تونی جلوی فریادهاش رو بگیری
چگونه اینطوری میشه؟
 
تو زندگی منو ازم بیرون خواهی کشید
 
(اگه می تونی) دفنش کن
بهت اجازه نخواهم داد که دفنش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که خفه ش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که اونو بکشی
 
زمان ما در حال گذر است
زمان ما در حال گذر است
نمی تونی اونو زمین بزنی
نمی تونی جلوی فریادهاش رو بگیری
چگونه اینطوری میشه؟
 
Поставио/ла: Ethree У: Уторак, 10/04/2012 - 09:13
енглески

Time Is Running Out

Коментари